Marinen 500 år

Under 2022 fyller marinen 500 år. Femhundra år tidigare, år 1522, föddes den svenska flottan. Anledningen var havets och sjövägarnas avgörande betydelse i en orolig tid. Marinens närvaro har genom seklen, såväl i orostider som under lugnare perioder, varit viktig för Sveriges utveckling och självständighet. Femhundra år senare är betydelsen av havet och den svenska marinen minst lika stor som när den bildades. Var med och fira marinen och alla de människor som under seklen gått till sjöss för Sveriges bästa.

Gammalt möter nytt -HMS Visby tillsammans med ostindiefararen Götheborg II.
Gammalt möter nytt -HMS Visby tillsammans med ostindiefararen Götheborg II.
Gammalt möter nytt -HMS Visby tillsammans med ostindiefararen Götheborg II. Foto: Helikopterflottiljen/Försvarsmakten

2022 fyller marinen 500 år, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt och på olika ställen runt om i Sverige under hela året. På den här sidan kommer olika aktiviteter och information om händelser att publiceras för att allmänheten ska kunna ta del av firandet. Sidan kommer att uppdateras i takt med att programmet fastställs.

Hamnbesök och evenemang

Marinens födelse

Under 1500-talet skedde förändringar som påverkade den marina arenan i östersjöområdet. Handeln och sjöfarten ökade och sjöröveri var ett utbrett problem. Det land som hade kontroll och makt över Östersjön var det land som hade kontroll över handeln. Den danske kungen Kristian II erövrade Stockholm med sin flotta 1520 för att stärka sin position och kunna kontrollera handeln. Det krävdes en egen svensk flotta för att kunna befria Stockholm och därmed minska danskarnas dominans i Östersjön.

Gustav Vasa köpte tio bestyckade fartyg från Lübeck som levererades den 7 juni 1522 vid Slätbaken utanför Söderköping och den svenska marinen var därmed född.

500 år av hav människor och konflikter

Sjöfarten och handeln har länge varit en viktig grundsten för Sverige. Redan på 1350-talet infördes förbud mot att fälla ek, virket behövdes till skeppsbyggnad. Ekarnas betydelse för skeppsbyggnad var viktigt och en prioriterad fråga ända fram till mitten av 1800-talet. 1832 planterades det 300 000 ekar på Visingsö i Vättern för att kunna tillgodoses marinens framtida behov i skeppsbygge. 1975 fick Försvarsmakten besked att ekarna var klara för leverans.

Utvecklingen har gått framåt och ekarna på Visingsö har aldrig behövt avverkas för militära fartygsbyggen. Däremot kvarstår behovet av fartyg och marin närvaro i vårt närområde. Historien förändras, tekniken utvecklas och nya behov uppkommer efter hur omvärldslägets skiftar. Det som inte har förändrats är att havet är en naturlig del av Sverige och att vi är beroende av vårt sjöterritorium. Sveriges kustlinje är en av Europas längsta och har alltid varit en självklar plats för olika aktörer genom handel, sjöfart och säkerhet. Vår närvaro till sjöss och vår förmåga att följa rörelser i Östersjön och vårt närområde har alltid varit viktigt. Marinen verkar med fartyg och enheter över hela vårt sjöterritorium, från det öppna havet in till hamnområdet.