Försvarsmakten på Järvaveckan

Försvarsmakten finns på plats under Järvaveckan den 14 till 16 juni 2019. Det blir första gången som Försvarsmakten deltar i evenemanget.

Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Besök Försvarsmakten under Järvaveckan på Spånga IP. Foto: Försvarsmakten

Vid Försvarsmaktens monter under Järvaveckan kan du som besökare bland annat se på filmer som visar Försvarsmaktens verksamhet och prata med militär personal från Fjärde sjöstridsflottiljen. Besök oss mellan klockan 14.00 och 20.00 på Spånga IP den 14 till 16 juni.

Under lördagen, 15 juni, finns chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen Fredrik Palmquist i seminarietält 6 för att diskutera Sveriges försvar med ungdomar. Detta som en del av seminariet "Ett starkt försvar för Sverige" som pågår från 14.30 till 15.30. 

Välkomna!