Folk och Försvars rikskonferens 2022

Folk och Försvars rikskonferens äger rum den 10-11 januari 2022. Konferensen syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten om dessa frågor.

Skärmdump ÖB:s årsfilm
Skärmdump ÖB:s årsfilm
ÖB Micael Bydén deltar i rikskonferensen under tisdagen den 11 januari. Foto: Försvarsmakten

Folk och Försvar har sedan 1946 årligen arrangerat en rikskonferens och sedan flera decennier tillbaka har den genomförts på Högfjällshotellet i Sälen.

På grund av den rådande pandemin genomförs rikskonferensen 2022 som en digital produktion med talare på plats i Stockholm.

Rikskonferensen äger rum 10-11 januari. Sändningen går att följa via Folk och Försvars Youtubekanal.

Försvarsmaktens deltagande

Måndag 10 januari

16.00

Maktförskjutning och hybrida hot – omvärldsläget
Lena Hallin, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)

Tisdag 11 januari

09.00

Ett aktivt försvar för Sverige
Micael Bydén, överbefälhavare
Johan Svensson, produktionschef
Magnus Dahlström, insatsledare Gotlands regemente (P 18)
Sofia Westermark, bataljonschef Luftvärnsregementet (Lv 6)

10.40

Rymden som operationsmiljö
Michael Claesson, insatschef