Försvarsmaktens flygdag 2023

2023 års flygdag är inställd. Flygvapenchef generalmajor Jonas Wikman har fattat beslut om att ställa in årets flygdag. Grund till beslutet är att det allvarliga säkerhetsläget gör att flygvapnet behöver prioritera sina huvuduppgifter.

Läs mer i nyhetsartikeln: Årets flygdag ställs in