Bossarna i byssan

Dygnet uppdelat i sextimmarsvakter och med flera ansvarsområden ombord. Så ser livet ut för besättningen på någon av Försvarsmaktens korvetter av Visbyklass, ett liv där maten har en extra viktig roll. En av enheterna som deltar i underrättelseoperationen i Stockholms skärgård är HMS Visby. En annan korvett i samma klass är HMS Helsingborg. I dess byssa – kök på sjöspråk – är det kockarna Hanna Kämpe och Filip Gustafson-Heimer som styr. Försvarsmaktens personaltidning följde med dem under en dag i maj.

En intensiv första dag på jobbet

Ombord på HMS Visby finns ett 40-tal besättningsmän, samtliga heltidsanställda i Försvarsmakten. En av dem är nyexaminerade specialistofficeren Karl Ekestaf som idag gör sin första arbetsdag ombord. − Visbykorvetterna är spännande fartyg, de kan så mycket, säger sonarbefäl Ekestaf. Så här kan en vanlig dag se ut för Karl och hans kollegor.

Samövning med Nederländska flottan – Exercise ”Northern Archer”

”You are closing my unit, request you to identify yourself and state your intentions”. Det sprakar till i radion men inget svar. Båten som just ropats upp svarar inte utan ökar farten och försvinner snabbt bakom en ö.

Övervakning av sjöläget - del ett, från land

Samtidigt som den stora marinövningen Northern Coasts 2014 pågår i Finland, bevakas svenskt sjöterritorium dygnet runt från sjöövervakningscentraler på ostkusten och västkusten. I samarbete med bland annat fartygsförbanden ansvarar man för att de fartyg som rör sig runt våra kuster är identifierade.

Övervakning av sjöläget - del två, till sjöss

Samtidigt som den stora marinövningen Northern Coasts 2014 pågår i Finland, är korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö sysselsatta på annat håll. Deras uppgift är att bevaka och patrullera den svenska kusten. I samarbete med bland annat sjöövervakningscentralen i land ansvarar man för att de fartyg som rör sig runt våra kuster är identifierade.

Övervakning av sjöläget och närområdet-del tre, underrättelseinhämtning

Samtidigt som den stora marinövningen Northern Coast 2014 pågår i Finland, befinner sig signalspaningsfartyget HMS Orion till sjöss och bedriver underrättelseinhämtning. I samarbete med bland annat sjöövervakningscentraler i land och Försvarets Radioanstalt, FRA samlar fartyget in underrättelser om vad som sker i Sveriges närområde.

Ökad intensitet under Northern Coasts?

Nio svenska fartyg varav fyra Visbykorvetter är väg för att delta i en multinationell övning där scenariot kommer att sätta fartygen och besättningarna på prov. Startskottet har gått för en av de största marina övningarna för året, Northern Coasts.

Hård belastning avslöjar svagheter

Genom att utsätta besättningen för hård belastning syns deras svagheter. Det är grundtanken när Antonio Toscano med utvärderingsgrupp går ombord på minröjningsfartyget HMS Kullen för en lång dag full av utmanande överraskningar.

Slutleverans av korvett typ Visby version fem

Det svenska vädret visar sig från sin bästa sida. HMS Visby ligger vid piren på Berga, besättningen och de inbjudna gästerna börjar kliva ombord. Slutleveransen från FMV, Försvarsmaktens materielverk, till Försvarsmakten är inne i sitt slutskede.