Arménytt

I Arménytt informerar arméchefen och chefen för armétaktiska staben kontinuerligt kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system. Arménytt ska bidra till att förmedla en tydlig bild om markstridskrafternas utveckling mot målbild 2014. Arménytt ska också bidra till erfarenhet- och kunskapsutbyte och diskussion.