Medaljörer vid veterandagen 2018

Överbefälhavaren Micael Bydén fattade den 2 maj 2018 beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och förtjänstmedaljer. Medaljceremoni kommer att ske i samband med veterandagen vid Sjöhistoriska museet tisdag den 29 maj 2018.

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver, tilldelas:
Vice korpral Jonas Schmidt, Malmö, med anledning av striden i Mali 2017.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd tilldelas:
Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, Solna, för att med stort personligt mod under svåra förhållanden och pågående strid utfört förtjänstfulla insatser och bistått civila att sätta sig i säkerhet vid terroristattentatet mot ett hotell i Bamako, Mali 2017.

Sergeant Erik Holst Norgren, Lund, för att med stort personligt mod och förtjänstfulla insatser, snabbt och rådigt genomfört livräddande åtgärder på liberiansk kollega samt bekämpat och begränsat en eldsvåda under pågående beskjutning mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2017.

Major Fredrik Andersson, Arvidsjaur, för sitt förtjänstfulla ledarskap vid svåra förhållanden under perioden maj till november 2017. Särskilt framhålls major Anderssons utmärkta ledarskap av förbandet, utövat med stor säkerhet, bibehållen kyla och hög skärpa, trots begränsat underrättelseläge och hög hotbild vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, tilldelas:
Sergeant Anders Schääf, Myggenäs, för att med stort personligt mod samt med fara för eget liv kämpat i det iskalla vattnet under trettio minuter i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, tilldelas:
Löjtnant Nils Olsson, Boden, för att med stort personligt mod och utan att tveka kämpat i det iskalla vattnet för att bistå i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Menige John Jutback, Göteborg, för att med stort personligt mod och utan att tveka kämpat i det iskalla vattnet för att bistå i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Löjtnant Ulf Forsberg, Boden, för att med stort personligt mod och utan att tveka kämpat i det iskalla vattnet för att bistå i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Tom Wikström, Falun, för att med stor sinnesnärvaro tagit ett ledande ansvar i att koordinera omhändertagande av svårt nedkyld personal under den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Kapten Olof Glans, Skärblacka, för att ha handlat med stort personligt mod, med fara för eget liv samt för mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med upploppet på campen i Bihanga, Uganda 2012.

Sergeant Emil Bukowiecki, Malmö, för att med stort personligt mod och med förtjänstfulla insatser snabbt och rådigt bidrog till att rädda såväl liv som materiel i samband med branden på det nigerianska fältsjukhuset på den internationella campen i Timbuktu, Mali 2017.

Överbefälhavaren, general Micael Bydén har även fattat beslut om tilldelning av ytterligare förtjänstmedaljer men som delas ut i särskild ordning och inte vid veterandagen:

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld tilldelas postumt vice korpral Johan Solberg, Göteborg, för dödsfall i tjänsten, Alån, Boden 2017.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld tilldelas förste sergeant Jonathan Renman. Lycksele, för att med stort personligt mod samt med fara för eget liv kämpat i det iskalla vattnet under 30 minuter i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017.

Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, Solna. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Kapten Olof Glans, Skärblacka. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Vice korpral Jonas Schmidt, Malmö. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Menige John Jutback, Göteborg. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Major Fredrik Andersson, Arvidsjaur. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Seregant Erik Holst Norgren, Lund. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Sergeant Emil Bukowiecki, Malmö. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Sergeant Anders Schääf, Myggenäs. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Nils Olsson, Boden. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Löjtnant Ulf Forsberg, Boden. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Tom Wikström, Falun. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten