Medaljörer vid veterandagen 2017

Överbefälhavare Micael Bydén har den 8 maj 2017 fattat beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och förtjänstmedaljer. Medaljceremoni kommer att ske i samband med veterandagen den 29 maj.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
  • Menige Alexander Sjödin, Vilhelmina, (2016 års beslut), tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, med anledning av striden i Afghanistan 2010.
  • Korpral Inge Haraldsson, Dals Långed, tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, med anledning av striden på Cypern 1967.
  • Fanjunkare Mats Svensson, Hörby, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, utan svärd, för rådigt och skickligt ingripande, med stor sinnesnärvaro under pressade förhållanden, samt med stort personligt mod och fara för eget liv förhindrat en större explosion som kunnat utgöra en stor fara för personal i området samt orsakat stora materiella skador, i samband med olyckan på DNC, i Karlskrona 2016.
  • Kapten Staffan Bartholdson, Borensberg, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd, för rådigt ingripande och med förträfflig yrkesskicklighet, under kaotiska förhållande med stor sinnesnärvaro och handlingskraft, landat en helikopter efter en luftkollision, och därigenom räddat både liv och materiel i samband med olyckan i Sveg, Sverige 2017.

Ytterligare utmärkelser har beslutats men kommer att delas i särskild ordning och inte vid Veterandagen:

  • En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd, för insatser under 2010.
  • Överstelöjtnant Lars Berglund, Älvsjö, tilldelas Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans för handlingskraftigt agerande, stor initiativkraft och rådigt ingripande i samband med inflygningen av ett Egyptiskt flygplan i Mogadishu, Somalia 2015.