Tillsammans för ett robust Sverige

Vi är många som arbetar tillsammans när allvarliga kriser uppstår i samhället. Nu har du chansen att träffa alla oss, på en och samma gång. Möt oss i Kalmar på Elevatorkajen, 29 april klockan 10-15. Vi har med oss utrustning, olika fartyg och fordon och kommer visa exempel på hur vi löser uppgifter tillsammans.

På plats på Elevatorkajen kommer man bland annat kunna träffa representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen, Kustbevakningen, Landstinget med ambulansverksamheten och Räddningstjänsten. Foto: Vibeke Aronsson
Korvett av typen Visby kommer till Elevatorkajen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Se en dykare i aktion på Elevatorkajen! Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten

Vi kommer att vara på plats under dagen:

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Polisen, Räddningstjänsten, Sjöfartshögskolan, Sjöfartsverket, Kalmar kommun, frivilliga försvarsorganisationer, civila frivilligorganisationer och Svenska sjöräddningssällskapet. Listan kan komma att växa.

Program

10.00 Välkommen till dagen!
10.15 Kajshow HMS Helsingborg.
10.40 Överflygning FFK TBOS.
11.00 Beredskapsdirektör Ana Norlén och Tor Johansson, representant från Försvarsmakten hälsar välkommen.
11.20 Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
12.15 Sjöräddningsförevisning i hamnbassängen.
12.50 Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
13.15 Kajshow HMS Helsingborg.
14.00 Överflygning FFK TBOS.
14.15 Uniformsvisning vid HMS Helsingborg.
14.45 Kajshow HMS Helsingborg.
15.00 Tack för idag!

Löpande aktiviteter under dagen

  • Öppet skepp på bogserfartyget HMS Hector och Kustbevakningens KBV 033.
  • Förevisning av fordon och materiel på respektive deltagares plats.
  • Sandlåda för minsök vid SWEDEC.
  • Dykare i glastank.
  • Förevisning av Länsstyrelsens ledningsfordon.
  • Grupperade hemvärnsförband.
  • Prova på att åka i Hemvärnets bandvagn.
  • Förevisning av Sjöfartshögskolans räddningsträningscenter.
  • Besök Sjöräddningssällskapets båtar.

Förband ur Försvarsmakten:

Blekinge flygflottilj - F 17, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Göta ingenjörregemente - Ing 2, Sjöstridsskolan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - SWEDEC och hemvärnsbataljoner.

Exempel på deltagande enheter under dagen:

Fartyg/båtar
Försvarsmakten: Visbykorvett HMS Helsingborg, bogserfartyget HMS Hector, stridsbåt 90.
Kustbevakningen: KBV 033

Fordon
Olika typer av räddningsfordon, civila och militära. Ambulanser, olika polisfordon. Pansarterrängbilar, olika bandvagnar med mera.

Parkering i Kalmar

Parkeringar i Kalmar, läs mer på Kalmar kommun hemsida eller se karta, tänk på att Elevatorkajen, det vill säga platsen evenemanget äger rum på, inte går att parkera på.

Med reservation för eventuella ändringar.