Folk och Försvars rikskonferens äger rum i Sälen den 14-16 januari 2018. Konferensen syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten om dessa frågor. Försvarsmaktens ledning är representerad på konferensen.

Försvarsmaktens deltagande i Rikskonferensen ser ut så här:

Måndag 15 januari

Klockan 14.40
Ett stärkt militärt försvar
Micael Bydén, överbefälhavare
Tal

Klockan 17.20
Att planera ett totalförsvar
Jan Thörnqvist, chef Insatsledningen
Paneldiskussion

Klockan 19.10
Effekter på vårt försvar och samhälle
Klockan 19.20
Dennis Gyllensporre, chef Ledningsstaben
Paneldiskussion

Tisdag 16 januari

Klockan 15.05
Cyberförmåga och hotet mot vår IT-infrastruktur
Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
Paneldiskussion

Se hela programmet här.