Marindagen 2018 i Karlskrona

Nu är det dags för Marindagen igen. Lördagen den 25 augusti mellan klockan 10-16 har vi grindarna öppna till örlogshamnen för en dag. Kom hit och få en bild av vad vi gör under alla de dagar du som besökare inte har tillträde.

Basskyddssoldater ur Basskyddskompaniet i pansarterrängbil 203 A och korvett typ Visby är något av allt du kan stifta bekantskap med under Marindagen i Karlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Belos tillsammans med bogserfartyget HMS Hector under övningen Swenex.
HMS Belos tillsammans med bogserfartyget HMS Hector under övningen Swenex. Foto: Carolina Lorentszon Nilsson/Försvarsmakten

Dagen är viktig för oss av flera anledningar. Bland annat för att kunna visa våra uppdragsgivare, alltså det svenska folket hur vi försvarar Sveriges mångåriga tradition av fred och frihet. Dessutom är den här dagen en möjlighet för oss att träffa våra framtida medarbetare. Vi hoppas att dagen blir trevlig och att du får se och upptäcka många nya saker. Besök våra moderna stridsfartyg i en unik historisk miljö.

Samtidigt vill vi påminna om att omvärldsläget har försämrats de senaste åren, särskilt på och över Östersjön. Det är skälet till att marinen övar allt intensivare och att vi lägger ökad vikt vid övervakningen av vårt närområde dygnet runt och året om med fartyg, flyg och fasta övervakningssystem. På grund av rådande säkerhetsläge och inträffade händelser kommer Marindagen den här gången endast vara tillgänglig för svenska medborgare. Åtgärden om passtvång är något Marinbasen helst hade velat slippa.

Inpasseringskontroll - uppdaterad information, se nedan

Säpo och Must konstaterar att det finns ett högt och ständigt pågående underrättelsehot mot Sverige. Främmande underrättelseverksamhet mot Sverige och Försvarsmakten är en del av normalbilden och bedrivs årligen, dygnet runt.

Inför alla olika övningar, verksamheter och event såsom Marindagen genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen en säkerhetsanalys. I analysen inför just den här dagen har man vägt in underrättelsehotet, mängd besökare, vad som ska skyddas samt en rad inträffade händelser, bland annat. Analysen har visat att för att kunna genomföra Marindagen på det sätt vi vill, med de för dagen tillgängliga resurserna, är alternativet att endast låta svenska medborgare få tillträde.

Vi kommer att be att besökare visar legitimation där det framgår att man är svensk medborgare för att besöka Marindagen. Barn under 18 år medföljer i målsmans sällskap. Som giltig legitimation räknas nationellt ID-kort eller svenskt pass utfärdat av svensk myndighet. Svenskt körkort räknas inte ensamt som giltig legitimation utan behöver kompletteras med ett aktuellt personbevis, se informationen nedan.

Ny information 16 augusti - tillägg

Pass eller nationellt id som visar på svenskt medborgarskap gäller för inpassering. Barn upp till 18 år medföljer i målsmans sällskap.

Ungdomar

För ungdomar från 13 år och uppåt, utan målsmans sällskap gäller pass eller nationellt id som visar på svenskt medborgarskap.

Om pass eller nationellt ID inte finns att tillgå för att påvisa svenskt medborgarskap, gäller även:

Giltigt ID (se lista nedan) tillsammans med aktuellt personbevis för pass som visar på svenskt medborgarskap.
Barn upp till 18 år medföljer i målsmans sällskap.

Ungdomar

För barn från 13 år och uppåt, utan målsmans sällskap gäller giltigt ID (se lista nedan) tillsammans med aktuellt personbevis för pass som visar på svenskt medborgarskap.

giltigt ID tillsammans med personbevis
utöver pass och nationellt ID

  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt id-kort
  • Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige
  • Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet

Källa: Polisens hemsida

Länk till personbevis för pass

Övrigt

Anställda inom Karlskrona garnison omfattas av ordinarie tillträdesbestämmelser. Se Karlskrona garnisons intranät på Emilia.

För försvarsmaktsanställda utanför garnisonen gäller tjänstekort och legitimation för medföljande anhöriga enligt ovan.

Hemvärnspersonal passerar in enligt ordinarie rutin. Hemvärnslegitimation tillsammans med annan giltig legitimation och legitimation för medföljande anhöriga enligt ovan.

Högt ljud, buller

Vid vissa moment är det risk för starkt ljud, öronproppar finns vid entrén och vid berörda platser.

Högt ljud förekommer vid nedanstående tidpunkter

Kl. 10.30 HKP14 vinschar i hamnbassäng
Kl. 10.45 Stridsförevisning Hemvärn, Lindholmen
Kl. 12.00 Jas 39 Gripen, Flyguppvisning
Kl. 13.30 Stridsförevisning Basskydd, Lindholmen 
Kl. 14.30 Stridsförevisning Hemvärn, Lindholmen
Kl. 15.15 HKP14 vinschar i hamnbassäng

Viktigt

  • För att garantera alla köande en tur ombord på fartygen, kan eventuella köer till vissa fartyg komma att stängas i förtid.  
  • Mobiltelefoner, kameror och väskor är inte tillåtna ombord  på de flesta fartygen som visas. Förvaring finns.  Undvik även att ta med stora väskor.
  • Fotoförbud råder inombords på fartyg.
  • Husdjur är inte tillåtna på området.

Om du kommer med bil

Parkeringsmöjligheterna i direkt anslutning till entrén är begränsade. Totalt på Trossö finns däremot många parkeringar, varav de flesta är avgiftsfria på lördagar. Det finns även parkeringshus med avgift. Läs mer här.

Mat

Inne på området finns flera matställen som serverar olika rätter. Se mer i programmet till höger på sidan.

Än en gång, välkommen till Marindagen 2018. Vi önskar dig en trevlig dag där historia och nutid blandas med både glädje och allvar! Ett detaljerat program och vad som kan vara bra att veta inför dagen hittar du här nedan, till höger på sidan.

Kom tillbaka till den här sidan vart efter dagen närmar sig för att hålla dig uppdaterad på eventuella ändringar.

Mediakontakter

Carolina Lorentzson-Nilsson, 070-694 75 64
Jimmie Adamsson, 070-682 90 09
Michaela Linge, 0723-868 683