Internationella kvinnodagen i Skövde

Har du undrat hur det är att vara kvinna och arbeta i Försvarsmakten, inom Polisen, Tullverket, Kriminalvården, sjukvården eller Räddningstjänsten? Ta chansen och prata med lokala representanter från dessa organisationer i Skövde på Internationella kvinnodagen 8 mars.

Josefine Eliassen, soldat på Wartofta stridsvagnskompani, under övning Våreld 16. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Tullverket Foto: Mette Ottosson/Tullverket
Räddningstjänsten Foto: Räddningstjänsten
Polisen Foto: Lars Hedelin/Polisen
Kriminalvården Foto: Håkan Lindgren/Kriminalvården

Du träffar oss på Högskolan i Skövde och på Elins Esplanad. 
Högskolan i Skövde: 09.00-13.00
Elins Esplanad: 14.00-18.00

Organisationer som ni kan träffa den 8 mars (klicka på länkarna för att läsa mer):

Försvarsmakten
Vi erbjuder dig som medarbetare att utvecklas dagligen, få ta ansvar och vara en del av en stark gemenskap.

Som tjänstgörande i Försvarsmakten får du erfarenheter, meriter och inte minst en gemenskap som du bär med dig resten av livet. Du utvecklas dagligen genom att se hur du kan göra skillnad. Du möts av utmaningar samtidigt som du har en stark och trygg arbetsgivare som backar upp. Det finns helt enkelt många fördelar för dig. Vill du jobba hos oss?

Polisen
Polisen är en av de största statliga verksamheterna med knappt 30 000 medarbetare i hela landet.

Cirka 20 000 av medarbetarna inom polisväsendet är poliser. Övriga medarbetare har annan kompetens och arbetar bland annat med utredningar, övergripande verksamhetsfrågor, personalutveckling, juridik, ekonomi och it. Vill du jobba hos oss?

Kriminalvården
Inom Kriminalvården arbetar vi för att förbereda våra klienter för ett liv utan kriminalitet. För att lyckas med det behöver vi medarbetare med olika yrken, kompetenser och egenskaper som samarbetar. Av våra ca 11 000 medarbetare, arbetar en majoritet som kriminalvårdare, men vi har också många andra viktiga yrkesroller som till exempel frivårdsinspektörer, lärare, sjuksköterskor, psykologer, jurister och olika administrativa funktioner/handläggare.

Oavsett vilket jobb vi har så arbetar vi alla mot samma mål: att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Vill du jobba hos oss?

Skaraborgs sjukhus
På Skaraborgs Sjukhus är du med och gör skillnad i människors liv, oavsett vilken yrkesroll du har. Vårt arbete präglas av långsiktighet, ansvar, utveckling, lärande och trivsel.

Vi är ett sjukhus som finns på fyra orter: Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Som en del i Västra Götalandsregionen kan vi erbjuda en stimulerande och varierad yrkeskarriär på vår interna arbetsmarknad, hos oss finns möjligheter till utveckling.Vill du jobba hos oss?

Tullverket
Tullverkets uppdrag är att ta in tull och andra avgifter för varor som förs in i och ut ur landet, och att se till att reglerna för in- och utförsel av varorna följs. Tullverket ska också upptäcka, förhindra och utreda tullrelaterad brottslighet som till exempel smuggling av narkotika- och dopningspreparat, alkohol, tobak och vapen.

Inom Tullverket finns många olika yrken och arbetsuppgifter – och goda möjlighet att utvecklas. Vill du jobba hos oss?

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten larmas vid bränder, men även vid vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp och hjärtstopp mm. Räddningstjänsten arbetar även förebyggande med information och projekt för att skapa förutsättningar för att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor.

Hos oss blir du en viktig kugge för att skapa en säkrare närmiljö. Det finns flera olika möjligheter att utvecklas inom räddningstjänsten. Du kan arbeta som brandman, antingen på heltid eller med beredskap vid sidan om ditt ordinarie arbete. Du kan växa inom räddningstjänsten och arbeta i projekt på både operativa och förebyggande sidan. Det finns flera möjligheter att utvecklas som ledare, både i insats och i vardagen. Du kan arbeta med myndighetsutövning inom t ex tillstånd av brandfarlig vara eller i samband med byggprojekt mm. Vill du jobba hos oss?