Informationskväll om återinförandet av plikttjänstgöring

Det sker förändringar i Försvarsmaktens personalförsörjning vilket innebär möjligheter och arbetstillfällen för, framförallt, ungdomar.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Från och med den första januari 2018 har regeringen beslutat om att återinföra skyldigheten för totalförsvarspliktiga (alla svenska män och kvinnor mellan 16 och 70 år) att genomföra mönstring och grundutbildning i Försvarsmakten. Beslutet blir ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Fördelningen mellan frivilligheten och plikt avgörs av det totala personalbehovet. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning. Frågorna i de aktuella åldersgrupperna är dock många. Måste jag mönstra? Måste jag bli soldat nu?

Försvarsmakten i Skövde bjuder in alla som är födda -99 och -00 samt deras anhöriga till en informationsträff med anledning av regeringens beslut.

VAR? Soldathemmet, Skövde Garnison
NÄR? 7 juni, klockan 18.00-19.00
ANMÄLAN: Maila namn och personnummer till skovde-yrkesinformation@mil.se senast 6 juni.