Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Försvarsmakten i Almedalen 2017

Foto: Försvarsmakten

Jämställdhet i fokus på försvarsmaktens seminarium

Folket och försvaret - en återuppväckt plikt

Hur bidrar försvarsmaktsövning Aurora 17 till att försvara Sverige

Näringslivets roll i fred, kris och krig

Försvarsmaktens träningsklubb i Almedalen

Samarbeta om kompetensen - därför behöver du en militär på jobbet

Förändrad Försvarsmakt – hur utvecklas relationen till unga?

Söndag 2 juli till torsdag 6 juli finns Försvarsmakten på plats i Visby för att delta i Almedalsveckan. På programmet finns ett fyrtiotal seminarier, möten, pressaktiviteter och nätverksträffar samt öppen visning av HMS Carlskrona som under veckan ligger i Visby hamn.

Öppen visning av HMS Carlskrona tisdag-torsdag klockan 10.00-14.00. 

De seminarier som Försvarsmakten arrangerar enskilt och tillsammans med andra hittar du här:

MÅNDAG 3 JULI
Ryssland och Östersjön– hur hanterar vi det nya säkerhetsläget?
Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, den europeiska säkerhetsordningen är sargad. Hur hanterar Försvarsmakten och övriga samhället den nya situationen? Hur agerar Finland och andra länder runt Östersjön? Vilka är utmaningarna nu och framöver?
Tid och plats
Måndag 3 juli, 11.00-11.45, Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby
Ansvarig
Försvarsmakten, Hanaholmen och FOI
Deltagare
Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten, Carolina Vendil Pallin, Säkerhetspolitisk analytiker, FOI, Matti Anttonen, Finlands ambassadör
Moderator: Lena Bartholdsson, FOI
Webbsänds live och i efterhand på Sverige i världens webbplats.

Hur kan kvinnor som förebilder bidra till jämställdhet på chefsnivå?
Sann jämställdhet i arbetslivet är fortfarande långt borta. Frånvaro av kvinnor som förebilder på traditionellt mansdominerade arenor är en utmaning som bidrar till att problemet kvarstår. Hur gör vi för att skapa och synliggöra fler kvinnor i ledande befattning?
Tid och plats
Måndag 3 juli, 15.00-16.00, fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten, Erika Svensson, ledarskapsutvecklare, Ledarna, Amanda Lundeteg, VD Allbright, Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus Hanna Leidholdt, Lärare Teach for Sweden. Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna.

TISDAG 4 JULI

Folket och försvaret – en återuppväckt plikt
Personalförsörjning, folkförankring och höjd förmåga. En återupptagen
totalförsvarsplikt ska möta många utmaningar. Beslutet förändrar försvar och samhälle och väcker både känslor och debatt. Men vilka är egentligen effekterna på det civila och militära och vad innebär plikt, i dag och i framtiden?
Tid och plats
Tisdag 4 juli, 09.30-10.30, fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Klas Eksell, Personaldirektör Försvarsmakten, Christina Malm, GD Rekryteringsmyndigheten, Anders Lindberg, Politisk chefredaktör Aftonbladet, Linda Nordlund, Ledarskribent SvD, Rosaline Marbinah, Vice ordförande LSU.
Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar

Den okända flyginsatsen
Hur bidrar svenskt deltagande i internationella militära insatser till en säkrare omvärld? Finns globala vinster med Heavy Airlift Wing, en flygtransportresurs som utgår från ungerska flygbasen Pápa där Sverige som en av tolv nationer delar på flygtimmarna av tre Boeing C-17 Globemaster III?
Tid och plats
Tisdag 4 juli, 11.00-11.50
East Sweden Arena, Strandvägen 4, Visby.
Ansvarig
Aerospace tillsammans med Försvarsmakten
Deltagare
Mats Helgesson, Flygvapenchef Försvarsmakten, Filip Däldehög, Pilot Försvarsmakten, Caroline Ekberg, Stabschef HAW Försvarsmakten
Moderator: Åsa Lindell
Webbsänds live och i efterhand på Aerospace Almedalens webbplats.

Näringslivets roll i fred, kris och krig
För att möta det försämrade omvärldsläget bygger Sverige ett totalförsvar och Försvarsmakten bygger ökad militär förmåga. Många viktiga resurser styrs idag av näringslivet. I den ökade förmåga som krävs behöver parterna bygga relationer och hitta överenskommelser som ska fungera vid påfrestningar i ett höjt konfliktläge.
Tid och plats
Tisdag 4 juli, 13.00-14.00, fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten Carola Lemne, VD Svenskt näringsliv Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen Per Arfvidsson, Vice VD Lantmännen Martin Bjurhem, VD BYA, Leif Trogen, Chef finansiell infrastruktur Svenska Bankföreningen. Moderator: Anders Borg.

Hur bidrar försvarsmaktsövning Aurora 17 till att försvara Sverige?
Hur kan andra myndigheter och andra internationella förband bidra till att stärka det nationella försvaret?
Tid och plats
Tisdag 4 juli, 15.30-16.15, Fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Johan Svensson, produktionschef Försvarsmakten, Ben Hodges, liuetenant general, commander USAEUR, (USA).

ONSDAG 5 JULI

Hur kan Försvarsmakten bidra till ökad rörlighet bland medborgarna genom träning? 
Aktivt seminarium med FMTK (Försvarsmaktens träningsklubb)
Kom och träna med oss! Försvarsmakten bjuder in till ett träningspass som passar alla. Medverkande ombeds komma iklädda träningskläder. Försvarsmaktens träningströjor samt dryck delas ut på plats.
Tid och plats
Onsdag 5 juli, 08.00-09.00, Helikopterplattan på fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Representanter från Försvarsmakten samt instruktörer från fartyget.

Cyberhot och it-angrepp – med samverkan förbättrar vi skyddet
Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats och hotbilden mot Sverige är annorlunda i dag än för bara några år sedan. Detta för bland annat med sig ökade krav på att skydda myndigheter och företag mot elektroniska angrepp. Men vilka intressen har angriparna? Och hur kan vi skydda oss?
Tid och plats
Onsdag 5 juli, 09.30 – 10.15, Hästgatan 2 vid Donners plats, Visby
Ansvariga
Säkerhetspolisen, FRA, Försvarsmakten Must
Deltagare
Gunnar Karlson chef Must Försvarsmakten, Anders Thornberg, Säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen, Dag Hartelius Generaldirektör, FRA
Moderator: Annica Nordengren Christensen.
Webbsänds live och i efterhand på Säkerhetspolisens webbplats.

Samarbeta om kompetensen – därför behöver du en militär på jobbet
Vad tjänar företaget på att ha personal anställda som också är engagerade i Försvarsmakten? Försvarsmakten berättar om fördelarna att ha anställd personal som också har ett engagemang på deltid som soldat/sjöman i Försvarsmakten.
Tid och plats
Onsdag 5 juli, 14.00-15.00, Fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Klas Eksell, Personaldirektör Försvarsmakten, Ann-Kari Edenius, VD Bemanningsföretagen/Almega Monika Längbo, HR-direktör, Manpower, Mikael Karlsson, VD, Military Work, Hanna Cederqvist, Analytiker Företagarna, Moderator: Fredrik Berling.

TORSDAG 6 JULI

Förändrad Försvarsmakt – hur utvecklas relationen till unga?
Hur kan Försvarsmakten och politiken förklara, framför allt för de yngre
generationerna, hur dagens säkerhetspolitiska utveckling kan påverka Sverige?
Tid och plats
Torsdag 6 juli, 09.00-10.00, Fartyget HMS Carlskrona, Visby hamn
Deltagare
Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten,  ordföranden i politiska ungdomsförbunden. Moderator: Anders Borg.