Måndag 2 juli till fredag 6 juli finns Försvarsmakten på plats i Visby för att delta i Almedalsveckan. På programmet finns olika seminarier där flera går att följa via webbsändningar.

Så vill unga göra Sverige bättre. ÖB och två soldater var med och diskuterade under Almedalen 2018. Foto: Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén deltog i ett seminarium med ämnet "Nudging - vägen till ett inkluderande och framgångsrikt företag". Foto: Försvarsmakten
Anders Persson, produktionschef flyg, under seminariet Sveriges flygvapen i framtiden. Foto: Mats Hemlin

Av ekonomiska skäl är Försvarsmaktens deltagande i år begränsat och fartyget HMS Carlskrona kommer inte att finnas på plats. Kostnaden för 2018 års genomförande är cirka 75 000 kronor. Förra året var budgeten på omkring 1 miljon kronor där fartyget HMS Carlskrona med besättning stod för huvuddelen av kostnaden.

MÅNDAG 2 JULI
11.00-11.45 Seminarium, webbsänds via sverigeivarlden.se
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén 
Ämne: Hur kan samarbete öka säkerheten runt Östersjön. Hur påverkas säkerhetsläget runt Östersjön av svensk-finskt samarbete? Hur ser man i respektive land på läget och hur agerar övriga Östersjöländer? Vilka globala trender påverkar säkerhetsläget? Vilka utmaningar ställs försvarsmakten och andra aktörer inför och hur utvecklas samarbetet i praktiken?
Moderator: Annika Nordengren Christensen
Panelen: Robert Dalsjö FOI-expert, Charly Salonius Pasternak säkerhetspolitisk analytiker
Plats: Sida Sverige i världen-torget, Donnersgatan

11.30-12.00 Seminarium
Ansvarig: Nätverket jämställd räddningstjänst
Deltagare: Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
Ämne: Att leda i förändring kräver mod. Varför väcker frågor om jämställdhet motstånd och vad innebär det att leda i förändring? Vi för dialog om ledarskapet och modets betydelse i ett förändringsarbete.
Panelen: Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda samt Lars-Göran Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund
Moderator: Erik Flink, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Plats: Wisby strand Congress, Donnersgatan 2, Ala

13.00-13.45 Samtal – Svenska Hjältar
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén samt två soldater
Ämne: Så vill unga hjältar göra Sverige bättre
Plats: Aftonbladets tält, Cramérgatan

15.00-16.00 Seminarium, webbsänds via folkochforsvar.se
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén
Ämne: Framtidens försvarsmakt
Moderator: Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar
Panelen: Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut, Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift
Plats: Mötesplats Sigrid, i hamnen

TISDAG 3 JULI

10.15-11.00 Seminarium, Mångfaldsakademin med Veckans Affärer
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén 
Ämne: Nudging - vägen till ett inkluderande och framgångsrikt företag
Moderator: Åsa Uhlin chefredaktör för Veckans Affärer
Panel: Sara Skullered, VD och grundare Mångfaldsakademien, Tina Kardum Funnemark, Kommunikations- och marknadschef Ikea-koncernen
Sverige, Anders Uddfors, VD och koncernchef Lernia, Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer
Plats: Kronstallsgränd 4

11.30-12.05 Seminarium, webbsänds via aerospacealmedalen.se
Deltagare: Anders Persson, produktionschef flyg
Ämne: Sveriges flygvapen i framtiden. Framtidens flygvapen med teknikens alla möjligheter med utgångspunkt i människan. Ett större och starkare flygvapen och en framgångsrik svensk flygindustri kräver ånyo ett nära samarbete om inte minst personalförsörjning och förmågan till att integrera tekniken på människans villkor. Signumet för svensk flygindustri och flygvapnet. Det är dags att utveckla flygvapnet 2.0 i nära samarbete mellan flygvapnet, Försvarets materielverk och flygindustrin.
Plats: Aerospace

12.00-12.45 Seminarium, Europeiska kommissionen
Deltagare: Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
Ämne: EU:s försvarssamarbete
Panelen: Allan Widman ordförande i försvarsutskottet och Jan Pie, generalsekreterare för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Plats: Europahuset

13.15-14.45 Seminarium, webbsänds via folkochforsvar.se
Deltagare: Kristina Bergendal, ställföreträdande chef Must
Ämne: Hur skyddar vi valet 2018?
Moderator: Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar
Panelen: Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Peter Pomerantsev och Magnus Sahlgren, Totalförsvarets forskningsinstitut, Katarina Trazc och Charlotte von Essen, Säpo, Kristina Bergendahl, Must, Linda Nordlund, Expressen, Anders Lindberg, Aftonbladet, Eva Burman, Eskilstunakuriren

ONSDAG 4 JULI

08.00-13.15 Seminarium
Deltagare: Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef
Ämne: Vatten och resursfrågan, för att på bästa sätt säkerställa att kommande generationer får tillgång till rent vatten behöver alla samhällsaktörer vara aktiva och ta sitt ansvar.

08.30-09.15 Seminarium, webbsänds via sakerhetspolisen.se
Deltagare: Kristina Bergendal ställföreträdande chef Must, ställföreträdande chef Säpo, ställföreträdande chef Försvarets radioanstalt
Ämne: De digitala hoten – svensk samverkan förbättrar skydd. En snabb teknisk utveckling på cyberarenan pågår samtidigt som allt mer skyddsvärd information finns tillgänglig i digitala system. Detta medför ett förändrat hot och är en utmaning, inte minst i uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Arbetet med att bygga upp totalförsvaret pågår med full kraft. Samtidigt ser vi brister i skyddet av skyddsvärd verksamhet. Hur ska vi skydda oss?
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén

16.00-17.15 Seminarium
Deltagare: Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef
Ämne: Så här stärker vi totalförsvaret genom en omställning till fossilfria transporter
Plats: Strandvägen 34.

TORSDAG 5 JULI

10.00-12:00 Seminarium, webbsänds via folkochforsvar.se
Deltagare: Patrik Ahlgren, Chef Cyberförsvarssektionen
Ämne: Sveriges framtida cyberförsvar. En cyberattack kan vara riktad mot både civila, liksom militära mål och/eller privata aktörer. Motståndskraften som nu är under uppbyggnad måste därför genomsyra hela det svenska samhället. Vilka är de största utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning på cyberområdet?
Moderator: Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar
Panelen: Försvarsminister Peter Hultqvist, Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen, Marika Ericson, Doktorand Försvarshögkolan, Åke Holmgren MSB, Anni Bölenius, Försvarets radioanstalt, Daniel Bäckström, Försvarsutskottet och Centerpartiet, Anders Schröder, Försvarsutskottet och Miljöpartiet, Beatrice Ask, Försvarsutskottet och Moderaterna
Plats: Mötesplats Sigrid

FREDAG 6 JULI

11.00-12.00 Seminarium
Deltagare: Mattias Ardin, chef Gotlands regemente
Ämne: Hur ser unga på försvaret i dag och i framtiden?
Arrangör: Fler unga, New republic
Plats: Strandgatan 18 (Sjöbergs bakgård)