Ta dig till flygdagen

Alla besökare uppmanas att ta sig till Uppsala garnison till fots, med cykel eller via kollektivtrafik. Det kommer finnas parkeringsmöjligheter men långa köer kan uppstå i samband med att evenemanget börjar och slutar.

Till dig som vill åka buss, gå eller cykla

Abonnerade bussar kommer att åka regelbundet fram och tillbaka mellan Resecentrum (Uppsala centralstation) och Uppsala garnison. Bussarna kommer att vara gratis. De märks "Flygdagen" och går från läge A2 vid Uppsala centralstation. Läs mer om bussarna här.

Det finns även goda möjligheter att ta sig till Uppsala garnison till fots eller med cykel. Följ cykel/gångvägen genom Bärbyparken mot Garnisonsvägen. En cykelparkering kommer att upprättas på fältet intill Garnisonsvägen.

Till dig som kör bil eller motorcykel

Totalt fyra parkeringsytor kommer att finnas tillgängliga under dagen. Var uppmärksam på skyltar märkta "Flygdag", håll hastigheten och följ polis eller militärs tecken. Det finns risk för köbildning.

Observera att husbilar eller husvagnar ej får parkera på parkeringsytorna.

Kör du E4 södergående mot Uppsala/Stockholm ska du ta avfart 190 mot Björklinge. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Följ vägen västerut mot Björklinge. I rondellen vid Gävlevägen tar du andra avfarten mot Uppsala. Du följer vägen fram till Uppsala garnison. Polis eller militär kommer att visa vägen till din parkeringsplats.

Kör du E4 norrgående mot Uppsala/Sundsvall tar du avfart 188 mot Uppsala Norra. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Därefter tar du vänster i rondellen mot Strängnäs (55). Fortsätt på väg 55 och följ skyltarna märkta "Flygdag". Håll till höger och ta avfarten mot Björklinge. Håll höger och följ polis eller militärs tecken till din anvisade parkeringsplats.

Kör du österut på väg 55 mot Uppsala, ta avfart mot Gysinge väg 272. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Ta vänster i rondellen mot Gysinge. Följ vägen norrut i två kilometer. Följ polis eller militärs tecken till din anvisade parkeringsplats.

Kör du från centrala Uppsala så följ Svartbäcksgatan norrut. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Ta vänster in mot Torbjörnsgatan och sedan första höger in på Tunagatan. Fortsätt rakt fram på Tunagatan. Vid gatans slut finns parkeringsplatsen och polis/militär anvisar dig till din plats.

Handikapparkering

En särskild parkeringsyta kommer finnas tillgänglig inne på Uppsala garnison, i nära anslutning till publikområdet. Du som har giltigt tillstånd för att parkera på handikapplats kör via väg 600, in på Garnisonsvägen och in genom vakten. Trafikposterna kommer släppa förbi dig om du kan uppvisa giltigt tillstånd för handikapparkering.

Taxi

Avlämning/upphämtningsplats för taxi kommer att vara placerad på värnpliktsparkeringen i nära anslutning till vakten längs med Garnisonsvägen. Taxibilar kommer inte att få tillträde till övriga parkeringsplatser i anslutning till området.

Avstängda vägar, påfarter och avfarter 25 augusti

  • Påfart till Bärbyleden från Tycho Hedéns väg.
  • Påfart till väg 600 (Gamla E4) från Svartbäcken (255) samt Bärbyleden östergående. Gäller ej taxi, lokaltrafik, färdtjänst och räddningsfordon.
  • Väg 600 kommer vara avstängd för genomfartstrafik vid Uppsala garnison.

Karta