Försvarsmakten i Almedalen 2023

Under Almedalsveckan kommer bland annat det säkerhetspolitiska läget, kriget i Ukraina, försvarets utveckling att diskuteras. överbefälhavare Micael Bydén, chefen för Must Thomas Nilsson, chefen för försvarsstaben Michael Claesson med flera kommer att föreläsa.

Försvarsmaktens föreläsningar hålls onsdag 28 och torsdag 29 juni, ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Visby hamn. De kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Föreläsningar

onsdag 28 juni

Hur påverkar det säkerhetspolitiska läget försvaret av Sverige?

Föreläsare: Chefen Must Thomas Nilsson.
Tid: klockan 09.00-09.40.
Plats: HMS Belos.
Upplägg: Föreläsning med frågestund.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal  

Det militärstrategiska läget och försvarets utveckling

Föreläsare: överbefälhavare Micael Bydén.
Tid: klockan 11.00-11.40.
Plats: HMS Belos.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal     

Det militärstrategiska läget och försvarets utveckling

Föreläsare: överbefälhavare Micael Bydén.
Tid: klockan 15.00-15.40.
Plats: HMS Belos.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal

torsdag 29 juni

Kriget i Ukraina och svenskt försvar

Föreläsare: Hans Granlund (försvarsattaché i Kiev)
Tid: klockan 08.30-09.15.
Plats: HMS Belos.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal

Vad betyder Sveriges Natomedlemskap och det nordiska försvarskonceptet

Föreläsare: chefen för försvarsstaben Michael Claesson och chefen för operationsledningen Carl-Johan Edström.
Tid: klockan 11.00-11.40.
Plats: HMS Belos.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal

Försvaret av Sverige på kort och lång sikt

På grund av tekniska problem kunde föreläsningen inte direktsändas.

Föreläsare: chefen för armén Jonny Lindfors, chefen för marinen Ewa Skoog Haslum och chefen för flygvapnet Jonas Wikman.
Tid: klockan 13.00-13.40.
Plats: HMS Belos.