Youtube

Försvarsmaktens har en egen kanal på Youtube. Där finns både video- och stillbildsmaterial som beskriver vår verksamhet i Sverige och utomlands.

Du kan till exempel ta del av och diskutera filmklipp från vår medverkan i den EU-ledda marina styrkan EUNAVFOR i Adenviken utanför Somalia eller se vad som händer runt om på våra förband, centrum, skolor och enheter. De flesta filmerna är producerade av Försvarsmaktens Combat Camera.

På Youtube finner du även klipp från våra olika reklamkampanjer.

Vår Youtube-kanal finner du här: youtube.com/forsvarsmakten