Instagram

Försvarsmakten, överbefälhavaren och Försvarsmaktens träningsklubb finns representerade på Instagram. Dessutom har vissa förband, skolor och centrum egna Instagramkonton.

Via Instagram publicerar Försvarsmakten bilder och videoklipp från verksamheten. Syftet med närvaron på Instagram är också att anställda och allmänhet kan ställa frågor och dela med sig av erfarenheter och åsikter om Försvarsmakten.