Instagram

Försvarsmakten, överbefälhavaren och Försvarsmaktens träningsklubb finns representerade på Instagram. Dessutom har vissa förband, skolor och centrum egna Instagramkonton.