Facebook

Försvarsmakten har en stor närvaro på Facebook. Myndigheten har två officiella sidor men det finns även en rad sidor för olika förband, skolor och centrum.

Syftet med Försvarsmaktens Facebooksida är att informera om vår verksamhet samt vara tillgängliga, så att anställda och allmänhet kan ställa frågor och dela med sig av erfarenheter och åsikter om Försvarsmakten.

Vi har ambitionen att vara flitigt närvarande i denna kanal och försöker alltid svara på de frågor vi får via Facebook. Vi är främst närvarande på Facebook under kontorstid på vardagar.

Det finns en officiell sida för Försvarsmakten i allmänhet och en för Jobb & karriär. Nedan listar vi även de förband, skolor och centrum som har Facebooksidor.