Bloggar

Via Försvarsmaktens bloggportal, blogg.forsvarsmakten.se, kan du ta del av spännande berättelser från vår verklighet och delta i försvarsdebatten. Här kan du följa Försvarsmaktens medarbetare över hela välden i allt från vår vardag till diskussion och debattinlägg om försvars- och säkerhetspolitik.

Följ våra medarbetare ute i verksamheten

Försvarsmaktens bloggportal bloggar våra medarbetare. Här kan du exempelvis följa ett skyttekompani i Afghanistan, hemvärnssoldater, soldater, sjömän eller befäl i armén, marinen och flygvapnet som skriver om allt möjligt som relaterar till vår verksamhet.

Bloggportalens syfte är att förbättra möjligheterna till en öppen, djup och bred dialog om Försvarsmakten i sociala medier. Med detta vill vi öka förståelsen för Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet och ge en bild av hur vi fungerar.