Stärkt samarbete mellan hemvärnen i Skandinavien

Ökad kapacitet och högre grad av interoperabilitet inom Nato som ska ge operativ effekt. Där ligger fokus när Danmark, Norge och Sverige nu stärker banden mellan ländernas hemvärn ytterligare.

Bohusdalsgruppen under övningen GRÄNS tillsammans med norska hemvärnet sommaren 2023.
Bohusdalsgruppen under övningen GRÄNS tillsammans med norska hemvärnet sommaren 2023.
Rikshemvärnscheferna för Sverige, Danmark och Norge. Foto: Försvarsmakten

– Vi i Skandinavien har ett gemensamt ansvar baserat på geografi, intresseområden och värderingar. Sedan lång tid tillbaka har vi haft starka militära kopplingar till varandra. När alla tre länder nu är Natoallierade blir samarbetet mellan oss ännu viktigare, säger rikshemvärnschef Laura Swaan Wrede.

Samarbetet mellan hemvärnen i Danmark, Norge och Sverige går tillbaka till efterkrigstiden och går under namnet SKANDIA. Den 2 juli träffades ländernas respektive rikshemvärnschefer för att teckna ett nytt avtal inom samarbetet. Avtalet ska skapa bättre förutsättningar för att genomföra operationer i gränsområdena. Mer samarbete kring utbildningar, övningar och utveckling ska ge en gemensam, ökad operativ förmåga.

– Tillsammans med våra allierade bygger vi kollektiv försvarsförmåga. Just samarbetet i vårt närområde är av central betydelse. I en Natokontext blir förmågan att lämna värdlandsstöd en betydande uppgift för hemvärnen. För att kunna ge det till allierade förband behöver vi röra oss över varandras gränser. Då måste vi ha en god samarbetsförmåga, säger Laura Swaan Wrede.