Från kadett till officer, ett stolt och välbehövligt kliv in i framtiden

Examen på Militärhögskolan Karlberg för nya officerare

Den årliga kadettexamen är en högtidlig ceremoni som markerar övergången från intensiva studier på Försvarshögskolans officersprogram (OP) till en professionell karriär som ledare och chef inom Försvarsmakten. Denna gång stod 233 nya fänrikar uppställda framför Karlbergs slott för att formellt lämnas över till överbefälhavaren Micael Bydén. Tillsammans med de nya fänrikarna från OP stod även 18 fänrikar som genomgått särskild officersutbildning (Sofu).

Fänrik  Clara Berg tar emot Forna Karlbergares hederssabel ur ÖB:s hand. Denna utmärkelse är den finaste som delas ut under ceremonin och ges till bäste kamrat och röstas fram av kursens deltagare. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Fänrik  Clara Berg tar emot Forna Karlbergares hederssabel ur ÖB:s hand. Denna utmärkelse är den finaste som delas ut under ceremonin och ges till bäste kamrat och röstas fram av kursens deltagare. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Fänrik Clara Berg tar emot Forna Karlbergares hederssabel ur ÖB:s hand. Denna utmärkelse är den finaste som delas ut under ceremonin och ges till bäste kamrat och röstas fram av kursens deltagare. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Vacker inramning, otroligt varmt och gott om anhöriga. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Fänrikarna marscherar in mot ceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Thess Mectigaste Man för 229 kursen, fänrik Joel Pettersson framför sina kollegor. I bakgrunden skymtar Arméns musikkår som spelade under ceremonin. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Thess Mectigaste Man för 229 kursen, fänrik Joel Pettersson håller tal framför sina kollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Totalt 251 nyutexaminerade fänrikar står uppställda framför överbefälhavaren. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Arméchefen Jonny Lindfors. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Arméchefen Jonny Lindfors delar ut arméchefens hederspris. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Marinchefen Eva Skoog Haslum. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Marinens hederssabel delas ut av marinchefen Eva Skoog Haslum. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Flygvapnets utmärkelse delas ut. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Flygvapnets hederbetygelse delades ut till bästa prestation av en nyutexaminerad fänrik i flygvapnet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fanvakter från både Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan var närvarande för att hedra de blivande officerarna och skapa en atmosfär av värdighet och respekt. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Fanvakt från Militärhögskolan Karlberg och flaggvakt från Försvarshögskolan var närvarande för att hedra de blivande officerarna och skapa en atmosfär av värdighet och respekt. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
ÖB framför nyutexaminerade fänrikar under examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
ÖB talar till sina nyaste fänrikar. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Efter examen samlas kadetterna i sina nya arbetslag. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
Efter ceremonin samlas de nyutexaminerade fänrikarna av sina blivande chefer som välkomnar dem till arbetsplatsen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Denna examen är inte bara en stor dag för de nya fänrikarna, den är också en stolt tradition för att högtidlighålla kadetternas hårda arbete och dedikation under deras tre års studier. Under ceremonin firas fänrikarna av sina anhöriga, men på plats finns även förbandschefer för att ta emot sina nya anställda. Ceremonin och klivet in i Försvarsmakten är resultatet av tre års intensiv utbildning inom officersprogrammet, där kadetterna har förvärvat kunskaper i krigsvetenskap, ledarskap och taktik. Utbildningen är utformad för att inte bara ge en akademisk grund utan också för att utveckla kadetternas fysiska och militära färdigheter genom utmaningar som fjällmarscher och seglingar. Dessa erfarenheter förbereder dem för de mångfacetterade uppgifter som väntar i deras framtida roller.

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och överbefälhavare Micael Bydén anländer till ceremonin. Examen för Försvarshögskolans officersprogram på Militärhögskolan Karlberg framför Karlbergs slott för 229:e kursen. Kadetterna är i och med detta fänrikar.
ÖB och Försvarshögskolans rektor anländer till examensceremonin. Foto: Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

– Att klara av officersprogrammet är inte bara en akademisk prestation, det är en resa som formar karaktärer, skapar ledare och förbereder individer för att tjäna sitt land. 229:e kursens kadetter har visat en exceptionell nivå av engagemang och kompetens, och deras examen är inte slutet på en utbildning, utan början på ett kanske livslångt uppdrag att leda med integritet, mod och hängivenhet i en svår tid. Jag vill gratulera er till era framgångar och ser fram emot att se hur ni kommer att bidra till vår nations säkerhet och välfärd, säger överste Jerker Sundström, chef för Militärhögskolan Karlberg.

Then efvigt segervissa 229:e qrzn

”Then efvigt segervissa 229:e QRZN", det är det interna namnet på den 229:e kursen. Eftersom det varje år är en kurs som tar examen från programmet är det i år alltså den 229:e kursen som gått klart officersutbildningen sedan Militärhögskolan Karlberg startade med officersutbildning år 1792.

Samtidigt har även deltagarna på särskilda officersprogrammet (Sofu) lämnat Militärhögskolan Karlberg efter totalt minst ett års intensiva studier, även de med fänriks grad.

– Att Försvarsmakten växer i storlek är viktigt för försvaret av Sverige, och för att klara det behöver vi fler officerare. Och här framför mig idag står unga, starka och välutbildade nyutexaminerade fänrikar, redo att utbilda värnpliktiga och att förstärka organisationen. Oerhört glädjande och hoppingivande, säger överste Jerker Sundström, chef för Militärhögskolan Karlberg.

Särskild officersutbildning - Sofu

Den särskilda officersutbildningen är kortare än officersprogrammet. Sofu-eleverna har studerat som försvarsmaktsanställda kadetter med en sedan tidigare relevant akademisk examen om minst 180 poäng. Sofu har en individuell studieplan och läser bland annat krigsvetenskap och ledarskap. De har även gått kurser ihop med kadetterna från officersprogrammet. Sofu-kadetterna blir fänrikar precis som kadetterna från OP.

Viktiga utmärkelser delades ut

Under ceremonin delas även utmärkelser ut till de mest framstående studenterna. Dessa priser hyllar kadetters exceptionella prestationer inom olika områden. Att bli erkänd och belönad för sin dedikation och kompetens är en bekräftelse på de ansträngningar som gjorts och fungerar ofta som en motivation för att fortsätta excellera, i sina framtida uppdrag. Ett av de mest betydelsefulla ögonblicken under kadettexamen är när en av de nya fänrikarna får ta emot hederssabeln från överbefälhavaren. De utmärkelse är den finaste som delas ut under ceremonin och tilldelas den som anses vara bäste kamrat, framröstad av kursenkamraterna. Att motta denna utmärkelse är ett bevis på den kamratskap och ett erkännande av de kvaliteter som en officer bör besitta.

– För mig är det en stor ära och ett stort förtroende att fortsätta den positiva utvecklingen av Militärhögskolan Karlberg och den officersutbildning som bedrivs där. Försvarsmakten står inför en tillväxt och en intressant och spännande framtid där personalförsörjning och utbildning, till del genom insatserna här på området, kommer vara en mycket viktig del, säger Militärhögskolan Karlbergs chef, överste Jerker Sundström.

Karlberg - mer än bara studier

Militärhögskolan Karlbergs historia och anor sträcker sig tillbaka till 1792. Skolan är världens äldsta med kontinuerlig officersutbildning på samma plats, och dess traditioner är djupt rotade i Sveriges militära historia. Det är på denna anrika plats som framtida officerare genomgår en rigorös och omfattande utbildning för att förbereda sig för de utmaningar och ansvar de kommer att möta inom Försvarsmakten.

Livet som kadett på officersprogrammet innebär i stor utsträckning att bo och studera på Militärhögskolan Karlberg i Solna. Här förvaltar kadetterna en rik mängd gamla och nya traditioner, vissa med anor ända från 1800-talet. Där finns ceremonier av alla de slag och pampiga baler, allt organiserat och utfört av kadetterna själva.

 

Livesändningen från ceremonin går att se i efterhand på Militärhögskolan Karlbergs Facebook.

Vill du också bli officer? Läs mer om de olika vägarna dit och vilka krav som ställs på www.forsvarsmakten.se/officer