Artilleriförmågan i södra Sverige fortsätter utvecklas

Att öka Sveriges artilleriförmåga genom etablering i södra Sverige är en del av försvarsbeslut 2020. Under Våreld samövar Bodens artilleriregemente, A 8 med det nystartade artillerikompaniet Noraskogs kompani som idag tillhör Skaraborgs regemente, P 4. Detta är ett steg i det pågående etableringsarbetet.

Skarpskjutning med Archer under Våreld 22
Skarpskjutning med Archer under Våreld 22
Skarpskjutning med Archer under Våreld 22. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
A 8 och Norskog samövade i Skillingaryd under Våreld 22
A 8 och Norskog samövade i Skillingaryd under Våreld 22. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Efter skjutning laddas Archern igen
Efter skjutning laddas Archern igen. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Jonathan Olausson vårdar Archern efter genomförd skjutning.
Jonathan Olausson vårdar Archern efter genomförd skjutning. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Under Våreld övar en komplett, men reducerad artilleribataljon med anställda soldater från A 8 och värnpliktiga från Noraskogs kompani.

– Det är alltid viktigt att inom en bataljon kunna träna samtliga funktioner fullt ut, inte bara artilleridelarna utan även delar såsom logistik och samband. Sedan försvarsbeslutet togs, bedrivs artilleriutbildning på olika geografiska platser i Sverige och det är viktigt att vi samövar artillerifunktionen. För oss är det bra att öva med en större volym och för Noraskog att öva i en helhet. Vi lär oss av varandra och utbyter kunskaper och erfarenheter, säger Magnus Ståhl, regementschef A 8.

Uppbyggnaden av artilleriförmåga i södra Sverige är i gång genom att Noraskog har börjat utbilda värnpliktiga. Kompaniet startade 2021 och senast 2024 kommer utbildningen flyttas till blivande Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn.

– Genom att öva tillsammans med A 8 får våra värnpliktiga möjlighet att se ett helt pjäskompani och övriga delar i artilleribataljonen. Från att ha varit en liten del, blir de nu en del i en helhet, säger Daniel Lagrell, kompanichef Noraskog.

En av de värnpliktiga som deltar i övningen är Jonathan Olausson från Noraskog.

– Ett större förband agerar på ett annorlunda sätt och genom det får man en bättre bild av helheten. Dessutom är det roligare.

Under Vårelds första vecka har artilleribataljonen bland annat varit på Skillingaryds skjutfält och genomfört skarpskjutning med artillerisystemet Archer. Där deltog även granatkastarpluton och eldledningsgrupper vilket gav en bra träning för förmågan indirekt eld.