Försvarsministern besökte specialförbandsinsats i Mali

Under tisdagen besökte försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ställföreträdande insatschef Jonas Wikman Task Force Takuba, den multinationella specialförbandsinsats i Mali där Sverige bidrar med en helikopterburen snabbinsatsstyrka. De hann även med ett besök hos det svenska bidraget till Minusma i Gao.

hund och soldater
hund och soldater
Försvarsminister Peter Hultqvist besökte specialförbandsinsatsen Task Force Takuba. I det svenska bidraget ingår bland ett hundekipage. Foto: Försvarsmakten
Fordon
Försvarsministern provkörde ett av de fordon som ingår i den svenska delen av Task Force Takuba. Foto: Försvarsmakten
Försvarsministern
Peter Hultqvist i samspråk med delar av den svenska personalen i Task Force Takuba. T.v Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Jonas Wikman. Foto: Försvarsmakten
sjukvårdshelikopter
Försvarsministern i en italiensk sjukvårdshelikopter som är stationerad på basen i Menaka. Foto: Försvarsmakten
Besök
Peter Hultqvist besökte även Mali 15 i Gao som visade försvarsministern sin uppskattning. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Möte med soldater
Försvarsministern hade även möte med flera anställda soldater om deras upplevelse av Mali och hur de ser på de utmaningar som det innebär att vara FN-soldat. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
soldater
Soldater ur Mali 15. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

 – Jag är stolt över den kompetens som finns i Försvarsmakten och inte minst i de här personalgrupperna samt att vi uppfattas som en nation som kan leverera, konstaterade Peter Hultqvist i samband med besöken.

Tio nationer ingår i Task Force Takuba som har till uppgift att utbilda, assistera och ge råd åt den maliska armén i kampen mot terrorister och styrkan leds just nu av en svensk överste. Under dagen besökte försvarsministern flera av de deltagande ländernas bidrag, bland annat de italienska sjukvårdshelikoptrar som är baserade på den främre operationsbasen (FOB) i Menaka. Mest tid lades dock på att träffa den svenska personalen som berättade om sina uppgifter och sin vardag i operationen. Det svenska truppbidraget är tidsbegränsat till ett år och i början av mars lämnar den svenske översten över befälet för Task Force Takuba till sin franske efterträdare. Vid ungefär samma tidpunkt avslutas den svenska insatsen i sin nuvarande form: helikoptrar, personal och fordon transporteras då tillbaka till Sverige och det svenska bidraget kommer istället att bestå av viss sjukvårdspersonal och stabsofficerare.

Försvarsministern började vistelsen i Gao med att träffa chefen för sektor öst, general Andersson och chefen för Mobile Task Force (MTF) Överste Markus Höök. MTF är ett FN-koncept som bland annat svenska och brittiska soldater är delaktiga i, det är ett rörligt förband som kan genomföra operationer snabbt för att kunna stötta civilbefolkningen både i närområdet men även långt bort från den egna basen. 

Försvarsminister Peter Hultqvist var nöjd med besöket:
– Genom att delta i den här insatsen bidrar Sverige till att göra Europa säkrare genom att vi förhindrar spridning av terrorism, kriminalitet och människosmuggling. Vi medverkar också till att skapa stabilitet i den här delen av världen.