Dalregementet är tillbaka – på lördag är det dags för återinvigning

Lördagen den 23 oktober genomför Försvarsmakten en ceremoni där Dalregementets fana återlämnas till Dalregementet.

Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

Den 23 oktober 1642 utkämpades slaget vid Leipzig där Dalregementet bildade en brigad tillsammans med ett tyskt regemente. 10 oktober år 1908 flyttade regementsledningen från lägerplats Rommehed till Falun. Fram till år 2000 huserade Dalregementet på samma plats som invigningsceremonin nu genomförs på. 2000 avvecklades förbandet för att idag, 21 år senare, återtas som en del av det svenska försvaret.

Under de 21 år som regementet legat i träda har dess traditioner vårdats av hemvärnet och Dalregementsgruppen.

Under lördagens ceremoni deltar H.M. Konungen Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén och Dalregementets blivande chef, överste Ronny Modigs. Arméns musikkår står för musiken.

Ceremonins genomförande

Ceremonin genomförs i Dalasalen i Falun, på det gamla regementsområdet. Då beslutet om ceremonin fattades gällde fortfarande strikta restriktioner kopplat till pågående pandemi.

Restriktionerna är lättade nu, men smittan är inte över. Därför står planeringen fast vid att hålla en ceremoni med ett begränsat antal gäster. Att hålla en ceremoni utomhus har inte varit aktuellt med hänsyn till årstiden.

Då allmänheten inte kan bjudas in finns en möjlighet att följa ceremonin live via Dalregementets Facebook.

Efter ceremonin kommer material från invigningen att läggas upp på Försvarsmaktens interna och externa kanaler.

Rättelse 

I Dalarnas tidningar gick det ut felaktig information om var lördagens ceremoni ska hållas. Dalarnas tidningar har nu ändrat texten på webben, så att informationen att den hålls inomhus med endast inbjudna gäster är korrekt.