Nästan 100 nya jobb att söka

Mitt i sommaren och välförtjänt semester för många. Men Försvarsmaktens arbete med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj pågår för fullt.
– Nu finns närmare 100 nya tjänster, både civila och militära att söka i Falun, Sollefteå och Östersund, säger Ronny Modigs, införandeledare på Arméstaben och nyutnämnd chef för Dalregementet.

Ronny Modigs, chef för Dalregementet
Ronny Modigs, chef för Dalregementet
Ronny Modigs, ny chef för Dalregementet i Falun. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

I och med försvarsbeslutet i december förra året rivstartade Försvarsmaktens arbete med att kraftigt utveckla det militära försvaret. En uppgift är att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj som på sikt kommer skapa förutsättningar för att ytterligare stärka Sveriges försvarsförmåga. Försvarsmakten får därmed en mer uthållig organisation, fler utbildade värnpliktiga och inte minst, en geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden.

Några orter som tidigare haft regementen är Falun, Sollefteå och Östersund. Här pågår uppbyggnaden av Dalregementet och Västernorrlands regemente, och därmed också rekryteringen av personal för fullt.

– Självklart behövs en rad militära funktioner på ett nytt regemente, inte bara en regementschef. Därför hoppas jag att alla officerskollegor som är intresserade att bygga upp ett nytt regemente från grunden nu tar sig en funderare. Och det är snabba puckar som gäller. Redan i mitten av augusti börjar arbetslagen formeras, säger Ronny Modigs.

Bland de tjänster med militär grund som nu utlysts återfinns säkerhetschef, logistikchef och personalofficer liksom en rad befattningar på kompani- och plutonsnivå.

Men det är långt ifrån bara de med militär utbildning som kan söka tjänsterna på de nya regementena. En rad befattningar är civila och Ronny Modigs betonar hur viktiga de är.

– Bara i Falun kommer det nu rekryteras närmare tio civila befattningar, bland annat HR-chef, ekonomichef, kommunikationschef och miljöhandläggare som kommer vara nyckelbefattningar på de nya regementena. Gemensamt för alla oavsett yrkesroll blir att de kommer att få vara med om en historisk uppbyggnad av Försvarsmakten. Jag kan inte lova att det kommer vara enkelt alla dagar - men det blir roligt, säger han.

Sök jobben på jobb.forsvarsmakten.se.