Samordnad sjömålsstrid med amerikanska bombplan

Fientliga mål på Östersjön ska bekämpas. En styrka med fartyg, helikoptrar och flygplan sätts ihop för att tillsammans med en lastbilsbaserad robotenhet lösa uppgiften. Det var inramningen när  Sverige och USA övade tillsammans i veckan.

Flygplan i luften.
Försvarsmakten övade samordnad sjömålstrid tillsammans med amerikanskt bombflyg. Foto: Försvarsmakten
Tre flygplan i luften.
Flygvapnets JAS 39 Gripen eskorterar ett amerikanskt bombflygplan av modell B 52. Foto: Flygvapnet/Försvarsmakten
Fyra flygplan i luften.
De svenska JAS 39 Gripen som eskorterade det amerikanska bombplanet avlöste danska flygvapnets F 16 under övningen. Foto: Flygvapnet/Försvarsmakten
Visbykorvett.
En svensk korvett av Visbyklass genomförde samordnad sjömålsstrid mot mål i Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Stridsledningscentral i korvett.
Fartygschef Nina Vinde och flottiljchef Per Edling koordinerar anfallet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Samordnad sjömålstrid innebär att flera olika militära enheter koordinerat bekämpar en motståndare till sjöss med sjömålsrobot. För att lösa uppgiften krävs både förmågan att hitta målet och därefter genomföra en vapeninsats.

I Försvarsmakten är det en viktig kompetens som ständigt övas och förbättras för att förbanden i ett skarpt läge ska ha så många valmöjligheter som möjligt för att lösa uppgiften.

Även utländska partners deltar och integreras i arbetet. Tidigare exempel är tyska och norska stridsfartyg.  Den här gången var det amerikanska B-52 bombflygplan som tillsammans med svenska JAS 39, en Visbykorvett och en robotenhet i land samordnat genomförde ett simulerat sjömålsrobotanfall mot fientliga mål.

- Tillsammans togs ett viktigt, men varken långt eller svårt, steg i den gemensamma sjömålsbekämpningen. Vi bidrog därmed även till en trovärdig tröskeleffekt – att försvara Sverige tillsammans med andra, säger kommendör Per Edling som ledde insatsen ombord på en svensk korvett.