”Jag tar befälet!”

Överste Mikael Beck ny chef för Luftvärnsregementet och Halmstads garnison

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, har lämnat över ansvaret för Luftvärnsregementet och Halmstads garnison från överste Anders Svensson till överste Mikael Beck. Chefsbytet skedde vid en högtidlig ceremoni på kaserngården.

Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Glad överste Mikael Beck inspekterar truppen för första gången som nybliven regementschef vid Luftvärnsregementet och Garnisonschef i Halmstad. Foto: Jessica Krantz
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Kamratföreningarnas standar, från de tidigare lutfvärnsregementena i Sverige, i fronten och rekrytbataljonens uppställning i fonden. Foto: Carl M Sjöstrand
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson tackade överste Anders Svensson för sina insatser under fem år som regementschef och hälsade Mikael Beck välkommen som ny chef i en tid av stark tillväxt för hela Armén - men där Luftvärnet står i en klass för sig. Foto: Carl M Sjöstrand
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Här sker det formella övertagandet av befälet för Luftvärnsregementet, när överste Mikael Beck tar emot regementets standar ur arméchefens hand. Foto: Carl M Sjöstrand
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Överste Beck i talarstolen. Han vände sig till sina medarbetare och sa bland annat "alla kommer vara del i den fantastiska utveckling vi nu genomför och skall genomföra de kommande åren". Foto: Carl M Sjöstrand
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Överste Mikael Beck överlämnade Luftvärnsregementets guldmedalj till sin företrädare, överste Anders Svensson. Foto: Carl M Sjöstrand
Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
Strax före överlämningsceremonin på kaserngården utnämnde arméchefen (t vä) Mikael Beck till överste (t hö). Samtidigt överlämnades en tavla till minne av händelsen. Foto: Carl M Sjöstrand

Det formella chefsbytet skedde när Anders Svensson återlämnande standaret till arméchefen som sedan lämnade över det till Mikael Beck.

Anders Svensson underströk i sitt avskedstal att det viktigaste på Luftvärnsregementet är alla personer som arbetar här och allt hårt arbete som gjort det möjligt att genomföra verksamheten och påbörja den stora ombeväpning luftvärnet nu genomför. Han riktade även tack till samarbetspartners och kamratföreningar.

Som av en händelse tittade solen fram en kort stund när arméchefen höll sitt tal, vilket ju var passande eftersom Anders Svensson brukar säga att solen alltid skiner över Halmstad och Luftvärnsregementet.

Karl Engelbrektson hyllade Anders Svenssons långa och goda ledarskap.
– Ledarskap ska mätas i resultat och Luftvärnsregementets resultat är mycket gott, sa han.
Han hyllade även Anders Svenssons och hela regementets lösningsorienterade inställning, och Anders Svenssons förmåga att matcha fram nya höga chefer. Mikael Beck är en av dem.
Han har varit såväl kompani- som bataljonschef på Luftvärnsregementet, har arbetat utomlands och i arméns högsta ledning.
– Ni får en chef som vet hur armén fungerar. Jag känner mig mycket trygg i och hedrad av att lämna över regementet i dina händer, sa Karl Engelbrektson.

Mikael Beck tackade i sitt tal Anders Svensson bland annat för hans oerhörda personliga engagemang och återkom till den expansiva period luftvärnet befinner sig i. Även Mikael Beck lyfte fram medarbetarna.
– Vår militära profession är ett expertisområde som består av alla medarbetare vid förbandet oavsett yrkeskategori. Innebörden av detta är att värnpliktiga, anställda gruppchefer och soldater, specialistofficerare, taktiska officerare och civila - alla kommer vara del i den fantastiska utveckling vi nu genomför och skall genomföra de kommande åren, sa han.

Avtackning för Anders Svensson

Efter ceremonin träffades huvudpersonerna för att signera chefsöverlämningen och för att göra på- respektive avanmälan på regementet. Därefter skedde en avtackning som på grund av corona enbart hade ett fåtal deltagare. Anders Svensson tackade sina närmsta medarbetare regementsförvaltare Per Ljungnér och chefssekreterare Lena Mattsson. Anders Svensson själv fick ta emot gåvor från bland andra arméchefen som överräckte en tavla.

Utnämning till överste

Tidigare på dagen utsåg arméchef Karl Engelbrektson Mikael Beck till överste under en mindre ceremoni på officersmässen.
– Det är en stor ära att få befordra dig Mikael Beck. Du har varit en nära medarbetare och nu blir du en av de yngsta överstarna i armén, sa Karl Engelbrektson.

Livesändning

Chefsöverlämningsceremonin på kaserngården livesändes via facebook och youtube och kan också ses i efterhand. Se ceremonin i efterhand här:

https://www.facebook.com/luftvarnsregementet.lv6

https://youtu.be/COSJB-sav40