Utmanande övningar ger kadetter personlig utveckling

Övningen Segervisshet stärker framtida chefers självkännedom och ledarskap

Pulsen är hög, en lätt envis skakning känns i benen, händerna är svettiga. Tankarna snurrar, klarar jag verkligen det här? Andningen, kontrollera andningen. Vad är det som händer med min kropp? Övningen Segervisshet syftar till att kadetterna på officersprogrammet ska få identifiera sina egna känslor under press, och hur dessa kan hanteras genom olika stressreducerande metoder.

Väntan på ett okänt moment. Ovisshet är en del av utmaningen under övningen Segervisshet. Foto: Jesper Nyström/Försvarsmakten
I ett av momenten ska kadetterna ta sig fram i trånga utrymmen, med förtäckta ögon. De vet inte vägen, utan måste känna sig fram. Momentet testar rädslan för klaustrofobi och ovisshet. Foto: Jesper Nyström/Försvarsmakten
Kadett Alva Cederholm från 227:e kursen repellerar ner från cirka 15 meters höjd under övningen Segervisshet 2020. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Mellan momenten finns tid för vila och reflektion. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Från strålande solsken leds deltagarna in i en mörklagd vattenhall. Synen slås ut och ovissheten är total. Vad de fick göra där blev en överraskning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
I vattenhallen genomfördes flera olika övningar som alla var jobbiga på olika sätt. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
På väg in med förtäckta ögon, men vad väntar där? Deltagarna fick möta det okända och hantera utmaningarna vartefter. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Det är svårt att utbilda i hur man ska reagera på och fungera i skarpa stridssituationer, helt enkelt för att dessa är svåra att återskapa under säkra förhållanden. För att försöka efterlikna de kroppsliga reaktionerna så bra det bara går utsätts kadetterna från officersprogrammet under övningen för psykiskt påfrestande situationer i för dem på förhand okända moment. Tanken är att deltagarna ska få chansen att använda stressreducerande metoder, och att lära sig hantera sina egna känslor. De ska utsättas för, och klara av, moment som utmanar olika rädslor. De behöver hantera ovisshet, hög höjd, mörker, vatten och brist på kontroll. Efter övningen ska kadetterna, Försvarsmaktens framtida chefer, ha utvecklats på ett personligt plan men även som ledare.

Deltagarna på övningen tillhör den 227:e kursen på Försvarshögskolans officersprogram. I övningen, som är ett samarbete mellan Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan, deltar Alva Cederholm, som just avslutat första dagens övningar.

− Det har varit rätt utmanande! Men jag har genomfört momenten och nu efteråt känns det skönt. Hittills har vattenmomenten varit värst, där upplevde jag att jag inte hade så stor kontroll. I alla fall jämfört med repelleringen där jag tycker jag kunde styra själv, och hade kontrollen i mina egna händer. I badet hade jag dessutom motoroverall som tyngde mig väldigt mycket. Och sen momentet där jag skulle falla bakåt från tre meters höjd… Att inte se riktigt vad som händer, det är en helt annan stress för kroppen att försöka bearbeta det.

Kadett Alva Cederholm från 227 kursen på Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg faller baklänges från 3 meter ner i vattnet. Hon genomför övningen nära på perfekt. Övningen Segervisshet 2020.
Alva Cederholm faller tre meter baklänges ner i vattnet, och gör det nära på perfekt. Momentet är för många högst obehagligt och testar verkligen stresshanteringsförmågan. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Segervisshet handlar till stor del om personlig utveckling. Varje år förändras förutsättningarna för att kadetterna inte ska få för många tips inför övningen av tidigare kurser. Platserna för övningen byts ut och momenten förändras och nya tillkommer. I år är en del av övningen på Berga.

− Det är lite pirrigt att inte veta, men det finns både för och nackdelar. En fördel är ju att jag inte kan stressa upp mig, för jag vet ju inte vad som kommer att hända. En nackdel är ju att jag kan stressa upp mig för att jag inte vet. Men överlag är det ändå lite skönt att inte veta, säger Alva Cederholm.

Övningarna är utformade så att alla ska utmanas på något sätt. Har man lätt för höga höjder kanske man i stället har det svårt i vatten, och andra kanske upplever fångmomentet och ovissheten där som extra svår att hantera.

− En sak vi pratat mycket om under dagen som vi tycker är jobbig, är att det här är en övning på individnivå och när vi ser att någon har det lite jobbigt, då vill vi gärna komma fram och hjälpa till. För vi är väldigt drillade att hjälpa kollektivet och att vi som kollektiv ska lyckas. Så en sådan här övning är väldigt viktig så man kommer ner på individnivå och lär känna sig själv, utanför kollektivet. Man märker också vilka drivkrafter man har att alltid vilja hjälpa andra. Det här trodde vi inte skulle vara en grej, men vi får verkligen bita oss i tungan för att inte heja på när andra har det svårt, fortsätter Alva Cederholm.

En stor del av övningen handlar om att reflektera kring hur man själv fungerar under press, och vilka metoder som fungerar väl för just dig för att kunna hantera den. Så här resonerar Alva kring det.

− Den lärdom jag tar med mig från övningen är nog främst när jag mentalt får käppar i hjulet och känner att shit, det här är bara läskigt. Det här vill jag inte göra. Att jag då kan andas, och fokusera på vad jag kan göra för att lyckas och ta mig mod att genomföra det, det känns riktigt bra!

Vill du också bli officer? Läs mer om vägen dit på www.forsvarsmakten.se/officer.