Insatsen ”leverera fältsjukhus” är över

"Vi fick en beredskap och kunde vårda de patienter som kom in. Vi kände oss väldigt trygga". Så säger Boel Mörck som är områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för tälten på platsen.

Vy från Vård Kronans tält vid Östra sjukhuset. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Intensivvårds-delen av fältsjukhuset Kronan vid Östra sjukhuset i Göteborg
IVA Kronan vid Östra sjukhuset sett inifrån. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Det är mycket som ska klaffa när ett fältsjukhus, här vid Östra sjukhuset, ska sättas upp. Logistikpersonal är ovärderlig.
Det är mycket som ska klaffa både när man upprättar och tar ner ett fältsjukhus. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
Varje moment måste göras i rätt ordning. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
Golvet på plats i fältsjukhuset Kronan vid Östra sjukhuset i Göteborg
Här har golvet kommit på plats. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
Från vänster; Ulr Wolgast, Boel Mörk, Martin Koshaba, Stefan Holmgren, David Karlström samt Magnus Palmkvist.
Personer som var med avslutet på Östra sjukhuset; Ulf Wolgast, Boel Mörck, Martin Koshaba, Stefan Holmgren samt Magnus Palmkvist . Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
Sjukhuset Kronan i Göteborg sett från ovan
Sjukhuset Kronan vid Östra sjukhuset sett ovanifrån. I förgrunden IVA Kronan och lite längre bort på parkeringen syns Vård Kronan. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Transportsoldater från Trängregementet gör att all transport och avlastning flyter på utan krångel.
De tunga lastbilarna dirigeras in vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal, officerare och soldater från 1. Sjukhuskompaniet packar upp och färdigställer den medicinska utrustningen som tillhör fältsjukhuset och kommer lämnas över till Region Stockholm när allt står klart.
Så här såg det i i Stockholmsmässan vid uppsättningen av materiel och medicinsk utrustning. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal, officerare och soldater från 1. Sjukhuskompaniet packar upp och färdigställer den medicinska utrustningen som tillhör fältsjukhuset och kommer lämnas över till Region Stockholm när allt står klart.
Ännu en bild från Stockholmsmässan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal, officerare och soldater från 1. Sjukhuskompaniet packar upp och färdigställer den medicinska utrustningen som tillhör fältsjukhuset och kommer lämnas över till Region Stockholm när allt står klart.
Personalen på plats i Stockholmsmässan får order om vad de ska göra. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Många hjälpte till vid lastningen på Göteborgs garnison.
Vid starten ska allt material lastas, i containrar och sedan på flak. Här en vy från Göteborgs garnison i starten av insatsen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Truckar med förare arbetade oavbrutet under lastningen i Göteborg
Truckar med förare arbetade oavbrutet för att att material ska in i containrarna. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Lastning av containrar som ska bli ett fältsjukhus.
Truckar och hjullastare fortsatte arbetet med att lasta containrar på lastbilar med flak. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Många lastbilar med stora flak-ytor gick i konvoj mot Stockholm
Lastbilar körde i konvoj från Göteborg till Stockholm. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten har på olika sätt lämnat stöd till samhället under pandemin. Bland annat genom att Försvarsmedicincentrum har satt upp två fältsjukhus, i Stockholm och Göteborg. Beställare har varit Socialstyrelsen på begäran från Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Man befarade då att pandemin skulle kräva mer platser (framför allt IVA-platser) än sjukhusen i regionerna hade att tillgå.

I Stockholm var platsen Stockholmsmässan i Älvsjö. Inga tält restes där utan utrustning byggdes upp i de förberedda modulerna inne i lokalerna. I Göteborg var platsen vid Östra sjukhuset.

Leverans av utrustning och utbildning

Fältsjukhusen med utrustning och tält lämnades över till regionerna som bemannade med sin personal och i vissa fall kompletterade med egen medicinsk utrustning. Försvarsmedicincentrum ansvarade för driften av tälten (som innebar försörjning av el, vatten, ventilation och värme) och för utbildning till regionernas personal som skulle arbeta i den miljön.

De beställande myndigheterna har sedan tidigare gjort bedömningen att behovet inte längre kvarstår så de olika platserna har avvecklats i omgångar, från juni till augusti. Endast i Göteborg användes platserna totalt vårdades 26 patienter i IVA-tälten och som mest 16 patienter samtidigt.

Avveckling

Under veckan som gick avvecklades de sista IVA-platserna på Östra sjukhuset av personal från Första sjukhuskompaniet. Avvecklingen fullbordades vid ett möte på Östra sjukhuset, fredagen 21 augusti, då Boel Mörck, områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och kapten David Karlström, tjänsteförättande chef vid Första sjukhuskompaniet, tillsammans med kapten Ulf Wolgast, samverkansofficer vid Västra militärregionen. De undertecknade en överenskommelse om ett avslut på det stöd som påbörjades i mars.

Med på plats fanns även från Första sjukhuskompaniet; Martin Koshaba, teknisk chef, Stefan Holmberg, väbel. Dessutom deltog Magnus Palmkvist från Sahlgrenska universitetssjukhuset som också var ställföreträdande projektansvarig vid Sjukhuset Kronan.

Bra samarbete

Boel Mörck, som var ansvarig för tälten på plats, uppskattar det goda samarbetet och menar att sjukvården inte ensamt kan hantera större påfrestningar utan externa resurser.

– Under påsken gjorde de resurser vi fick till oss i form av tälten och IVA-platserna en avgörande skillnad. Vi fick en beredskap och kunde vårda de patienter som kom in. Vi kände oss väldigt trygga, säger Boel Mörck.

Samarbetet mellan de olika myndigheterna har skett på flera nivåer. Dels det operativa med till exempel rätt materiel och utrustning men även regionalt och högre upp i beslutsfattandet.

– Vi har lärt oss väldigt mycket utifrån samarbetet med flera organisationer involverade. Detta kommer vara till en stor hjälp i vårt arbete framöver, uttrycker Ulf Wolgast.

Ständigt beredda

Nu återgår Försvarsmedicincentrums insatsförband till grundberedskap och är beredda för nationellt stöd om det skulle behövas.

– Samarbetet med sjukhuset har varit gott och följsamt över alla nivåer och vi är glada över att ha kunnat bidra. Vi har genomfört en skarp insats. Fast hemma. Detta är ett avslut för en del av insatsen men det betyder inte att det är över. Sjukhuset Kronan avvecklas härmed och vi är fortsatt beredda att kunna bidra om det blir en utveckling åt fel håll i pandemin, tycker David Karlström.

För de båda sjukhuskompanierna har det varit en skarp insats över tid. Och som en markering på att insatsen nu är över hade de en samling på Göteborgs garnison, tisdagen den 25 augusti, där alla samtidigt tog av sina armbindlar med röda korset på som de har burit hela insatsen igenom.

– Den här insatsen har givit oss värdefulla erfarenheter som vi tar med oss, inte minst från samverkan med andra myndigheter och aktörer, avslutar David Karlström.

Försvarsmakten är ständigt beredda och fortsätter stödja samhället med förmågor och resurser utan att det påverkar beredskapen att försvara Sverige och landets gränser.