Ceremonier och beridna vaktparader vid Kungliga slottet ställs in

Försvarsmakten har till uppgift att bevaka Stockholms och Drottningholms slott genom högvakt. Denna bevakningsuppgift kommer fortsätta genomföras. Däremot kommer de ceremoniella delarna av högvakten att ställas in från den 1 april tills vidare med anledning av coronavirusets spridning. Detta innebär också att Försvarsmaktens och allmänhetens traditionella firande av H.M. Konungens födelsedag på Kungliga slottets yttre borggård den 30 april inte genomförs.

På grund av Coronavirusets spridning ställs Försvarsmaktens högtidliga ceremonier vid Kungliga slottet in tills vidare. Detta gäller även de beridna vaktparaderna. Bild från den första beridna vaktparaden för två år sedan. Foto: Arash Nahjavi/Försvarsmakten

Eftersom allmänheten har tillträde till högvaktsavlösningarna, som från mitten av april lockar tusentals besökare till Kungliga slottet, måste vaktavlösningarna anpassas till rådande situation. Det innebär att det inte kommer att genomföras några ceremonier på Yttre borggården. Det kommer inte heller att genomföras några beridna vaktparader.

Från och med den 1 april avmarscherar högvakten enligt tidigare rutin från Armémuseum och går genom Stockholm till Obelisken på Slottsbacken, med begränsad musikmedverkan. Yttre borggården kommer att vara avspärrad när högvakten marscherar in till Högvaktsflygeln för att ta över efter innevarande styrka. Inga högtidliga ceremonier kommer att äga rum i samband med bytet av högvakten och de beridna vaktparaderna ställs in tills vidare. När vaktavlösningen har genomförts kommer Yttre borggården att vara öppen för allmänheten igen.

Då vaktavlösningen vid Drottningholms slott normalt sett inte samlar lika många åskådare kommer verksamheten där tills vidare att bedrivas på samma sätt som nu.

Bakgrund

Eftersom allmänheten har tillträde till högvaktsavlösningarna anses de vara en offentlig tillställning. Enligt regeringsbeslut får inga offentliga tillställningar som samlar mer än 500 personer genomföras sedan den 12 mars.

Viktig information

Sedan denna artikel skrevs har regeringsbeslutet för offentliga tillställningar ändrats.