Varm och myggig förflyttning mot krigsförband

Civil och militär personal i gemensam kombattantutbildning

Sensommarvärmen kunde inte kommit mer lämpligt för deltagarna på årets kombattantutbildning. I över 25 graders värme och mestadels strålande sol genomförde Managementenheten, med förstärkning av Lokalplaneringsenhet Mitt, från Militärhögskolan Karlberg fem dagars utbildning på ett myggigt Väddö skjutfält i Roslagen. Kombattantutbildningen är en viktig pusselbit i förbandets förflyttning mot att bli ett mer effektivt krigsförband.

Den mest smärtsamma delen av utbildningen är tourniquet-hanteringen. Där lär man sig att stoppa blodflödet genom hård åtdragning av en så kallad tourniquet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Personal från Managementenheten får utbildning i hur matlagningsutrustningen fungerar. Och får en god lunch på köpet. Foto: Malin Widö/Försvarsmakten
En del av utbildningen under den intensiva veckan handlade om skjutning, med AK 5C, AK 4 och Pistol. Foto: Johan Danko/Försvarsmakten
Personal från försvarsutbildarna och Hemvärnet förevisar omhändertagande av skadad. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Deltagarna får även lära sig sätta ihop en bår och sedan bära runt på varandra på ett säkert sätt. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Tillpassning av skyddsmasken är oerhört viktigt, annars är det inte säkert att den är tät. Det kommer i så fall att upptäckas på ett smärtfullt sätt när deltagarna senare går in i tårgaskammaren iklädda full skyddsmundering. Foto: Lee Stigenberg/Försvarsmakten
Under kursen fick deltagarna träna på att sätta upp tält, där även en natt spenderades. Foto: Lee Stigenberg/Försvarsmakten

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas grundläggande kombattantfärdigheter och därmed beredskapen för att ingå i förband vid krig och kris. Under det senaste året har i princip all personal vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K) krigsplacerats och många av medarbetarna har tidigare saknat en grundläggande militär utbildning.

Veckan har varit intensiv och prövande för deltagarna. Exempel på moment de gått igenom är materieltjänst, exercis, vapentjänst, sjukvårdstjänst och CBRN. Visst gjorde värmen det något behagligare under delar av utbildningen, men det kompenserades under andra moment, särskilt under torsdagen. Då fick samtliga prova på att skjuta skarpt med AK 4, AK 5C och pistol 88, samt bära sin skyddsmask i tårgasmiljö. Det senare iklädda tät regnklädsel och skyddsmask, i hög temperatur – i över två timmar. Den värme som utvecklas i den täta klädseln ställer stora krav på deltagarna, och att de klarar att få i sig tillräckligt med vätska.

Veckan kan ses som en praktisk påbyggnad på den kortare och mer teoretiska kombattantutbildning som deltagarna tidigare genomfört och som löpande bedrivs på Karlberg.

De flesta från MHS K som deltog i utbildningen arbetar på Managementenheten (ManE) där deras chef överstelöjtnant Johan Martinsson är mycket nöjd med genomförandet och resultatet.

− Detta har höjt enhetens förmåga men också ökat sammanhållningen. Veckan var tuff då det var extremt varm för årstiden och jag är extra glad att alla på plats orkade genomföra hela utbildningen.

Tillsammans med personal från Högkvarteret avslutades torsdagen med ”Krigsmans erinran” och korum under ledning av ställföreträdande chef för Högkvarteret, överste Mats Lindberg, varefter en välförtjänt kursmiddag avnjöts. Efter utvärdering och avslutning var det 26 trötta men leende Karlbergare som lämnade ett vackert, men myggigt Väddö, för bussresan tillbaka till MHS K.

MHS K:s egen Johan Danko har varit ansvarig för veckan och han har i sin tur tagit stöd av Försvarsutbildarna för själva genomförandet. Det ligger redan en beställning för att genomföra motsvarande utbildning nästa år ungefär i samma tid, då med deltagare mestadels från andra enheter på skolan.