Tillbaka på hemmaplan

Vid en högtidlig ceremoni i Skövde Arena medaljerades de, cirka 300 personer, i Mali 09 som genomfört insats i Afrika de senaste sex månaderna. Som första svenska förband ingående i Minusma har Mali 09 löst uppgifter i Mopti-området, drygt 40 mil ifrån basen i Timbuktu. Något som lyftes fram av ställföreträdande arméchef Fredrik Ståhlberg vid ceremonin.

Chefen för Mali 09, Magnus Frykvall, lyfter fram insatsen som det bästa halvåret i hans karriär utifrån vad hans personal har presterat. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Mali 09 välkomnades hem av både familj, vänner och kollegor Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist lyfte också fram regeringens stolthet och tack för en väl genomförd insats Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Marinens musikkår och en fanvakt från hemmaförbandet var med under ceremonin. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Både armétaktisk chef Fredrik Ståhlberg och chefen för Mali 09 Magnus Frykvall lyfter att personalen i insatsen har löst uppgiften över all förväntan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Även de anhöriga fick medaljer för sin insats Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Cirka 1 000 anhöriga, vänner och personal från Skaraborgs regemente var på plats i arenan för att välkomna sina söner och döttrar, systrar och bröder, mammor och pappor, makor, makar och vänner tillbaka hem till Sverige efter ett halvår i Afrikas hetta. Även försvarsminister Peter Hultqvist var på plats och betonade personalens insats för världsfreden i sitt tal.

– FN:s blå hjälmar har i över 60 år stått för fred och frihet och ni har i ett halvårs tid burit dessa med stolthet. Er närvaro i Mali har räddat liv. Vi lever i en orolig tid där säkerhetsläget är i en nedåtgående kurva. Genom att delta i fredsinsatser som i Mali, Afghanistan och Irak har ni varit medverkande till att Sveriges förmåga att agera tillsammans med andra länder har ökat, sade ministern.

Försvarsministern lyfte fram kompetensen, effektiviteten och professionalismen hos förbandet och framförde regeringens och Sveriges stora tack och respekt för insatsen. En del i den insats som Mali 09 genomfört innebar att en stor del av förbandet under en längre tid genomförde operationer på en helt annan plats än tidigare svenska förband i landet gjort.

– Ni luftlandsatte nästan hela förbandet i en väglös del av landet under flera veckors tid och löste uppgifter i den regionen långt från understöd och avlösning. Detta var möjligt genom er förmåga till tempoväxling och den gemenskap och utmärkta ledarskap som genomsyrat förbandet. Ni har visat befolkningen i Mali vad ni är beredda att offra för att skapa trygghet i deras vardag, sade Fredrik Ståhlberg.

Chefen för Mali 09, Magnus Frykvall, lyfter även han fram hur nöjd han är med hur hans förband har presterat under insatsen och framförallt hur de tog sig an uppgiften att göra operationer i en helt annan del av landet än de planerat för när de åkte dit.

– Förbandet har visat att vi kan leverera efterfrågad effekt även när förutsättningarna ändras på kort varsel. Grunduppgiften har egentligen inte ändrats utan den har fortfarande varit att markera FN:s närvaro för de grupper som opererar i området och samla in underrättelser om dessa. Med utgångspunkt i den gedigna utbildning vi fick i Sverige innan insats var det inga konstigheter för förbandet att ställa om när FN behövde oss på plats någon annanstans i landet, säger Magnus.

Fredrik Ståhlberg lyfte även fram de anhörigas del i insatsen och hur viktiga de är för att förbandet ska kunna göra sitt jobb.

– De är helt avgörande för att förbandet ska nå framgång. De gör ett stort jobb på hemmaplan och skapar de förutsättningar som gör att Mali 09 har löst sitt uppdrag över förväntan, avslutade Fredrik.