Försvarsmakten genomför oannonserad beredskapskontroll - flera förband kallades in

Under fredagseftermiddagen kallades flera förband in till en oanmäld beredskapskontroll som innehåller flera moment och genomförs vid flera platser i Sverige. ÖB, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av kontrollen på nära håll.

Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll.
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll.
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oanmäld beredskapskontroll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av beredskapskontrollen på nära håll.
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av beredskapskontrollen på nära håll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av beredskapskontrollen på nära håll.
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av beredskapskontrollen på nära håll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll.
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll.
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll.
Flera förband ur Försvarsmakten kallades in till en oannonserad beredskapskontroll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Vid lunchtid på fredagen kallades flera av Försvarsmaktens förband in till en oannonserad beredskapskontroll och vid samma tillfälle genomfördes även ett hemvärnslarm. Soldater och officerare uppmanades att inställa sig till sina respektive uppsamlingsplatser för att ta del av uppgiften, utrustas och därefter transporteras vidare någonstans i Sverige. Bara några timmar senare började flera förband att lösa sina uppgifter. ÖB, general Micael Bydén var själv på plats under fredagskvällen för att prata med soldaterna ur ett av hemvärnets insatskompanier.
– Syftet med denna typ av kontroll är att inspektera förbandens och stabernas förmåga att lösa sina uppgifter vid höjd beredskap. Vi kontrollerar även tillgängligheten. Det är i allra högsta grad en del i att höja vår operativa förmåga och ytterst försvaret av Sverige, säger ÖB.

Försvarsmakten genomför oannonserade beredskapskontroller regelbundet men just denna var lite speciell. Under lördagsmorgonen anlände en av transporterna med soldater som fått uppgift att skydda och bevaka. Förutom ÖB fanns även försvarsministern, Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg på plats för att ta emot de anländande soldaterna.
– Beredskapskontrollerna är ett led i att höja den militära förmågan. Säkerhetsläget har försämrats över tid och mellan åren 2015 och 2020 investeras cirka 35 miljarder i försvaret. Övningar i olika former höjer försvarets kapacitet att agera och för mig är det viktigt att besöka förbanden och därmed uttrycka regeringens stöd och respekt, säger försvarsministern.

373 dagar sedan hemvärnets förra kontroll

På nationaldagen 2018 genomförde hemvärnet en egen beredskapskontroll. Samtliga 40 hemvärnsbataljoner är alltid mobiliserade och större delen kan börja lösa sin uppgift efter bara några timmar. Att delta i kontrollen var frivilligt och trots att de flesta hade sett fram emot en ledig dag eller gjort upp planer kom tusentals att inställa sig. Stefan Sandborg var ansvarig för beredskapskontrollen på nationaldagen och under lördagen var han på plats för att träffa de anländande förbanden.
– För mig är det angeläget att kunna följa denna typ av kontroller på plats. Soldater och officerare ur hemvärnet har en viktig uppgift vid höjd beredskap och de löser sin uppgift helhjärtat och professionellt. Det gör mig stolt, säger rikshemvärnschefen.

Kontroller av denna karaktär är ett av de olika verktyg som kan användas för att kontrollera Försvarsmaktens förmågor. I denna kontroll ingår förutom skydd och bevakning även andra typer av övningsmoment – som exempelvis planering och uppföljning för flera stabsfunktioner. Kontrollen omfattas i stor utsträckning av sekretess och numerärer, uppgifter och tidpunkter delges varken de övade deltagarna eller övriga.
– Denna syn gör mig alltid lika glad – medarbetare som alltid är beredda att ställa upp och tjänstgöra på bekostnad av sin egen bekvämlighet. Det är verkligen en egenskap som gör vår personal unik, avslutar ÖB.