Examen för viktig växande specialistofficerskategori

Idag tog 29 studerande vid den Högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på Militärhögskolan Halmstad examen under högtidliga och festliga former. De nyblivna förvaltarna tillhör en relativt ny, viktig och växande skara som är en viktig del av Försvarsmaktens trebefälssystem. HSOU har bara funnits i fyra år och är den högsta utbildningen för specialistofficerare.

Rungande applåder, som sig bör, för de nyblivna förvaltarna Olle Odh och Åke Widing, Försvarsmaktens HR-centrum, på examensdagen på den Högre specialistofficersutbildningen (HSOU). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Marinens musikkår förgyllde examensceremonin. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Glädje i luften när Helene Arvling, Militärhögskolan Halmstad, gratuleras av Försvarsmaktens utbildningschef Anders Callert. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Ni är utvalda, sammanfattar Försvarsmaktens utbildningschef Anders Callert under examensceremonin. Ni kommer att vara någon att se upp till. Förvalta det och hjälp mig att lösa de utmaningar vi står inför för att Försvarsmakten ska kunna tillväxa! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Erik Springer Engdahl, Totalförsvarets skyddscentrum, gratuleras av Försvarsmaktens utbildningschef Anders Callert. Erik fick bland annat ta emot utmärkelsen "Främste elev" för sina insatser under utbildningen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Examensceremonin var välbesökt. Förutom eleverna och Militärhögskolan Halmstads personal deltog både förbandsrepresentanter och anhöriga. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Isabell Frimodig, Norrbottens flygflottilj F21, är nöjd med sitt utbildningsår och återvänder till hemmaförbandet för att bli kompaniförvaltare. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Fanvakt dagen till ära. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det har varit ett väldigt roligt och utvecklande utbildningsår, sammanfattar Isabell Frimodig, förvaltare på Norrbottens flygflottilj, F 21. Det är få förunnat i vuxen ålder att få satsa på sig själv och sin egen utveckling på det här sättet. Det har varit fantastiskt att få träffa alla kurskamrater från samtliga försvarsgrenar, alla specialister på sina områden, som tillsammans står för en otroligt stor samlad kunskap och erfarenhet som jag kan inspireras av.

Den stora vinsten – kunskapsöverspridning och kontaktnät

Utbildningen genomförs med ett inledande gemensamt skede på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) med ämnen som ledarskap, krigsvetenskap, taktik och totalförsvarskunskap. Sedan följer ett fördjupande försvarsgrensskede på respektive stridsskola och sist knyts säcken ihop med ett syntesskede för alla i MHS H regi, ett skede som i år bland annat inkluderade förra veckans fältövning på Gotland med fokus på gemensamma operationer och Totalförsvaret.
– Den stora belöningen är att kunna lära av mina kurskamrater som representerar 27 andra kompetensområden, konstaterar Erik Springer Engdahl, förvaltare på Totalförsvarets skyddscentrum. Eftersom jag tillhör ett lite ”smalare” funktionsförband har det här året gett mig en betydligt större bredd och ett större djup, men inte minst ett mycket värdefullt kontaktnät som jag kommer att kunna nyttja när jag behöver det i framtiden!

Förvaltare – roll med potential

Försvarsberedningens rapport som just kommit indikerar kommande tillväxt av Försvarsmaktens krigsförband.
– Tillväxt startar med personalen, konstaterar Försvarsmaktens utbildningschef, generalmajor Anders Callert. Viktigast för mig är tillväxten av yrkesofficerare och där har vi fått ett mycket betydelsefullt tillskott av dugliga högre specialistofficerare i form av förvaltare idag. De står för en stor och djup yrkesskicklighet och är mycket viktiga när vi ska bygga krigsförbandens krigsduglighet.

Målet med HSOU är att de nyblivna förvaltarna ska kunna gå in i en rådgivande roll till högre chef och att kunna ingå i en stab som stabsmedlem. Förvaltarrollen är under stor utveckling där möjligheten att påverka befattningens utformning fortfarande är stor. Flera av årets studerande tillträder en helt ny befattning som kompani- eller bataljonsförvaltare i sina respektive organisationer.
– Vi är inte klara med exakt hur min roll ska se ut, men jag kommer bland annat att stå för kontinuitet när det gäller förbands- och funktionsutveckling på flygbaskompaniet eftersom jag kommer att vara kvar längre i min befattning än mina högre chefer, berättar Isabell Frimodig. Det blir bland annat min roll att hålla koll på var vi kommer ifrån och vart vi ska.
– Det här är ett naturligt steg för mig i ”specialistofficerstrappan”, konstaterar Erik Springer Engdahl. Jag ser också fram emot att kunna vara med och påverka och forma mitt förband och det behöver jag komma upp en nivå för att kunna göra på allvar.
– Den här utbildningen öppnar dörrar för en helt ny typ av befattningar för en specialistofficer, förklarar Olle Odh, som tillträder som förste utbildningsofficer i flottiljstaben på Fjärde sjöstridsflottiljen. Det känns bra att kunna tydliggöra en möjlig yrkesväg som föregångsperson, men det är viktigt att man känner efter vad man verkligen vill. Det här valet kan också stänga dörrar, till fartygstjänst till exempel i mitt fall. Det är inte ett bättre eller finare val. Det är ett annat val.