Sjukvårdsövning på blodigt allvar

Från en sprängolycka utanför en skola några kilometer bort kommer det en sjukvårdsgrupp motsvarande en civil ambulans, kör in genom grindarna och parkerar utanför förbandsplatsen. Ut ur bilen stiger sjukvårdspersonal som börjar bära in skadade människor som ligger på bårar.
– Nu kommer det att ske en överrapportering och sen kommer personal på förbandsplatsen fortsätta att ta hand om de skadade, säger Morgan
Larsson, funktionsövningsledare för övningen.

Målet med utbildningen är att rekryterna ska kunna krigsplaceras som sjukvårdare i Försvarsmakten på förbandsplats, vårdpluton och sjukvårdsgrupp. Foto: Peter Löfgren/Försvarsmakten
Helikopter användes i övningen för att transportera de skadade. Foto: Peter Löfgren/Försvarsmakten
Sjukvårdare tar hand om skadad vid olycksplatsen. Foto: Peter Löfgren/Försvarsmakten

Scenariot är en del av den sjukvårdsövning som sjukvårdssektionen på Försvarsmaktens logistik- och motorskola genomför. Syftet med övningen är att rekryterna får lära sig vilken roll man har, vilka rutiner som gäller och hur samarbetet mellan olika funktioner fungerar.

– Sjukvårdsgruppen består av vagnchef, förare, sjukvårdare och en sjuksköterska. Sjukvårdsgruppens uppgift är att omhänderta de skadade och transportera från skadeplats till förbandsplats. På förbandsplatsen genomförs stabiliserande åtgärder på de skadade för att kunna transportera dem till nästa hänvisning. Förbandsplatsgruppen som tar emot de skadade består av två läkare, två sjuksköterskor och fyra sjukvårdare, samtliga ska öva på att jobba ihop som ett team. Grupperna övas för att vara väl förberedda till det krigsförband de kommer att bli placerade i, säger Morgan Larsson, funktionsövningsledare för övningen.

Realistisk övning

Inne i förbandsplatstältet pågår en intensiv verksamhet. Samtidigt som överrapportering sker har sjukvårdspersonal börjat ta hand om de skadade. En av sjukvårdarna är rekryten Safora Frogh som tycker att det är en bra övning.

– Det var ganska lugnt tidigare men nu börjar det hända saker, det är roligt. Man börjar komma in i rutinerna och börjar förstå sin roll och vad man ska göra så det är väldigt kul, säger Safora Frogh.

Sjukvårdsövningen är slutet på den centrala befattningsutbildningen för blivande sjukvårdare i Försvarsmakten, ingående i sjukvårdsgrupp/sjuktransportgrupp eller förbandsplatsgrupp.

– Vi försöker öva så realistiskt som möjligt så soldaten är så väl förbredd som möjligt om det skulle bli blodigt allvar, säger Morgan Larsson.

Förutom att utbilda rekryter till sjukvårdare har sjukvårdssektionen till uppgift att bland annat genomföra yrkes- och befattningskurser inom försvarsmedicin för blivande specialistofficerare och officersprogrammet. Sektionen är också ansvarig för att utarbeta, utgående ifrån de försvarsmedicinska kraven ställda av Försvarsmedicincentrum, underlag till Högkvarteret avseende förbands- och metodutveckling av Försvarsmaktens sjukvårdsförband/enheter inom markmiljön och för evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Krigsplacering som sjukvårdare

Trängregementet genomför utbildningen med elever från Trängregementet, Skaraborgs regemente, Göta ingenjörregemente och Södra skånska regementet. 26 stycken går utbildningen men i övningen, med alla roller och funktioner som övas så är det 53 stycken som övas. Förutom på Trängregementet genomförs utbildningen på Ledningsregementet, Försvarsmedicincentrum, Norrbottens flygflottilj samt anpassad utbildning vid Norrbottens regemente.

Målsättningen med utbildningen är att rekryterna ska kunna krigsplaceras som sjukvårdare i Försvarsmakten på förbandsplats, vårdpluton och sjukvårdsgrupp. Inne i förbandsplatsen, som kan liknas vid en civil vårdcentral, börjar det lugna ner sig. De skadade har tagits omhand och personalen kan börja andas ut.

– Det är mycket varierande skadefall och tempo i övningen, men nu känns det som vi har koll på läget. Det är en väldigt lärorik övning, säger Ida Lindström, rekryt och sjukvårdare i övningen.