Malistyrkan lyfter fram kvinnornas röster i fredsprocessen

FN och Mali 09 arbetar aktivt med att lyfta fram kvinnors röster i fredsarbetet i Mali. Med mixed engagement team, Met, spaningsgrupper som består av både män och kvinnor, kan det svenska styrkebidraget nå större del av befolkningen och föra fredsarbetet framåt.

Den svenska Malistyrkan arbetar med mixed engaged team, det vill säga spaningsgrupper som består av både kvinnor och män. Foto: Julia Davidsson/Försvarsmakten

Det är alltid mycket människor på marknaden i Timbuktu i Mali. Män, kvinnor och barn är på plats för att sälja varor eller köpa med sig något hem. Med en enkel hälsning kommer de svenska soldaterna fram och pratar. Den rådande kulturen i insatsområdet gör att en manlig soldat kan ha svårt att få kontakt med vissa kvinnor som bor i Mali. Därför arbetar det svenska styrkebidraget med mixed engagement teams i den operativa verksamheten.

– Vi ser inte patruller som innehåller både män och kvinnor som något speciellt. Eftersom drygt halva befolkningen är kvinnor är det självklart att vi måste ha förmågan att på ett naturligt sätt prata med alla som vi möter i vårt arbete, säger Magnus Frykvall, kontingentschef Mali 09.

Lyfter fram viktiga frågor

Runt om i världen arbetar FN med att synliggöra och stärka kvinnors inflytande i olika fredsprocesser. Sverige har bidragit med ett underrättelseförband till FN:s stabiliseringsinsats i Mali sedan 2014 och en stor del av informationen som samlas in och analyseras kommer från befolkningen. Att inte kunna samverka med samtliga invånare är ett operativt problem då kvinnorna i landet har en aktiv roll i fredsprocessen.

I olika områden av landet har det tidigare varit svårt att få svar på vissa frågor, men genom en balanserad sammansättning kan soldaterna få ett annat bemötande och en bredare och djupare informationsinhämtning. Samtalen sker både på politisk- och gräsrotsnivå.

– När vi är ute och inhämtar lyfter kvinnor fram vilka politiska frågor som är viktiga för dem och att dessa frågor ofta hamnar i skymundan. Det är en fördel att ha en övervägande del kvinnliga soldater när vi genomför patruller som inriktas mot kvinnor. Det resulterar i att fler väljer att prata med oss och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter, säger Louise Holmberg, samverkansofficer.

Hopp om en bättre framtid

Sverige har en tradition av att använda både män och kvinnor ute på patrull under internationella insatser. Redan under insatsutbildningarna lyfts kvinnans roll i samhället och det kulturella landskapet fram. Kunskapen som tas med till insatsområdet är en viktig del i att få den pågående fredsprocessen i landet att gå framåt.

– Vad som ofta slår mig när jag samtalar med kvinnor och män i insatsområdet är att de i grunden har en positiv livssyn och känner hopp om en bättre framtid. För att en stabil fred ska uppnås i Mali krävs dock att även kvinnors frågor lyfts fram, avslutar Louise.