EOD-grupp från Ing 2 återigen i Mali

Nu bidrar Göta ingenjörregemente (Ing 2) återigen till att bemanna ammunitions- och
minröjningsgrupper (EOD) till insatsen i Mali.
– Vi delar på ansvaret med att bemanna, utbilda och evaluera personal tillsammans
med Skyddscentrum, Fjärde Sjöstridsflottiljen och Totalförsvarets ammunitions- och
minröjningscentrum för att säkerställa ammunitions- och minröjningsfunktionen i Mali,
säger Ing 2:s chef Michael Ginér.

EOD-grupp förbereder utrustningen på plats i Mali. Foto: Försvarsmakten
Ing 2:s EOD-grupp på plats i Mali. Foto: Försvarsmakten
EOD-gruppen förbereder utrustningen inför kommande moment. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Roboten används vid arbetet med att identifiera och omhänderta misstänkta föremål. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Ammunitionsröjningsledaren undersöker misstänkt föremål. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Ordergenomgång inför kommande moment. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Första gruppen från Ing 2 är på plats och fler EOD-grupper från förbandet kommer under året att tjänstgöra i Mali. Personalen som ingår i en EOD-grupp är utbildade mot aktuell insats och EOD-förmågan är en förutsättning för att stärka säkerheten för egen personal i insatsområdet.

Utbildningen av grupperna vid Ing 2 har fortsatt under det återtag som genomförts. Detta har inneburit att övriga enheter dragit ett tungt lass för att funktionen ska kunna stödja insatsen i Mali. För de grupper som står närmast till rotation har det genomförts en evaluering och för de grupper som evalueras i ett senare skede fortsätter träningen.

Hos grupperna finns en stor vilja att genomföra insatserna då de ser dessa som en viktig del i att förbandet och Försvarsmakten löser tilldelade uppgifter.