En ny omgång chefer går Gender Coach-programmet

För en mer jämställd myndighet

I dagarna har tretton av Försvarsmaktens högre chefer satt sig vid skolbänken och inlett sin resa genom kursen Gender Coach-programmet. Programmet är utformat för respektive chefs individuella behov och går över två år. Målet med programmet är att ge cheferna kunskap och motivation att öka jämställdheten och stärka implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i myndighetens arbete.

Föreläsarna Fredrik Bondestam och Ulrika Jansson från Nationella sekretariatet för genusforskning föreläser för kursdeltagarna om ojämställdhet på struktur-, organisation-, relations-, och individnivå. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektören Peter Sandwall är båda två tidigare deltagare i programmet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Överbefälhavaren Micael Bydén, tidigare kursdeltagare, berättar om sin tid på kursen och de lärdomar han fått med sig, men även om hur viktig kursen är för Försvarsmakten. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Ulrika Navier, kurschef för Gender Coach-programmet 2019-2020, från Managementenheten (ManE) på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Försvarsmakten

− Jämställdhet är ett viktigt område för att definiera Försvarsmakten in i framtiden, är myndigheten jämställd eller ojämställd, är den attraktiv och väl fungerande? Det handlar i förlängningen om hur man ser på Försvarsmakten. Det är helt avgörande. Myndigheten fungerar idag strukturellt bra med alla dokument och allting annat, och vad vi står för och på vilket sätt. Men någonting brister i arbetet och det svåra är att förstå vad det är som brister, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör som är en av de tretton deltagarna.

Under det här programmets första år, 2019, får deltagarna en personlig coach med specialistkomptens inom jämställdhetsintegrering och/eller FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, för konkret och direkt tillämpning inom chefens ansvarsområde. Utöver det genomförs fyra utbildningsseminarier som går över en eller flera dagar. Under året tar också respektive chef fram en åtgärdsplan för den egna verksamheten. Under programmets andra år implementerar cheferna den framtagna åtgärdsplanen, i vissa fall med fortsatt stöd av coachen.

Årets upplaga av kursen är den fjärde i ordningen sedan starten, och den första som arrageras av Militärhögskolan Karlberg.

− Den här omgången av kursen är den första som Managementenheten ansvarar för, men det är även första gången vi arrangerar en kurs riktad enbart mot den här höga nivån på chefer. Jag ser verkligen fram emot att följa deltagarnas utveckling, säger Ulrika Navier, kurschef.

En av deltagarna som genomfört kursen vid ett tidigare tillfälle är överbefälhavare Micael Bydén.

− Kursen var egentligen allting. Den är lärande, man får en hel rad insikter, som åtminstone jag inte hade tidigare. Det blir tid för reflektion, både med coach, men också egen reflektion. Men framför allt får man verktyg att tillämpa i de situationer och frågor som man hamnar i på ett helt annat sätt än tidigare. Jag kan också säga att det har varit en rätt så omtumlande resa. Man kan använda ord som, åtminstone upplevde jag det så, frustrerande många gånger. Och det handlar om insikterna om brist på förståelse. Det jag trodde att jag förstod hade jag inte förstått. Vilket också gör att jag har insett att jag var en del av en större problematik. Så det har gett mig väldigt mycket, en mycket mer stadig grund att stå på när jag diskuterar de här frågorna, säger ÖB Micael Bydén.

En annan som gått Gender Coach-programmet är generaldirektör Peter Sandwall.

− Det här är bara en av de insatser vi gör. Det är riktat framför allt mot högre chefer, men sen har vi ju ett arbete med jämställdhet som är på bredden, utifrån chefer på alla nivåer som har i uppdrag att genomföra den handlingsplan som vi slagit fast i vi våra styrdokument, säger Peter Sandwall.

Hur myndighetens interna arbete på området ska bedrivas slås fast i Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet.

Deltagare på programmet

Johan Svensson – Chef produktionsavdelningen
Klas Eksell – Personaldirektör
Michael Claesson – Chef ledningsstabens inriktingsavdelning
Jonas Wikman – Materielchef
Rikard Askstedt – Ställföreträdande chef ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning
Anders Löfberg – Chef för specialförbandsledningen
Jens Nykvist – Marinchef
Anna Eriksson – Chef ledningssystem
Michael Nilsson – Försvarslogistikchef
Fredrik Ståhlberg – Ställföreträdande arméchef
Stefan Sandborg – Rikshemvärnschef
Pierre Campenfeldt – Försvarsinspektören för miljö och hälsa
Mats Ström – Tillförordnad kommunikationsdirektör

Läs mer om Försvarsmaktens arbete med jämställdhet och jämlikhet.