Idag får Sverige ett starkare försvar

Idag har Försvarsmakten fått ett välkommet och betydande tillskott på över 200 nya specialistofficerare. Kadetterna utnämndes till förstesergeanter vid en värdig ceremoni arrangerad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Det är första gången så många specialistofficerare examinerats vid ett och samma tillfälle.

Se videoklippet om de nya specialistofficerarna. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Samuel Stridsman från Norrbottens flygflottilj, F 21, fick motta utmärkelsen som främste kadett ur flygvapnet för sina goda egenskaper och insatser. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Marinens Musikkår förhöjde upplevelse och stämning under examensceremonin med härlig musik. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Totalt har Försvarsmakten tillförts nästan 300 nya specialistofficerare den här veckan efter utnämningar i Karlskrona igår och i Halmstad idag. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
En värdig ceremoni förutsätter goda förberedelser, inte minst när över 200 examensbevis ska delas ut utan friktioner. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Dagens ceremoni tillägnas också de anhöriga. Totalt deltog nästan 800 kadetter, anhöriga och förbandsrepresentanter på Halmstad arena. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Marinens Musikkår bejublade framförande av stycket "Marcia Carolus Rex" dagen till ära. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan, Anders Stach, är nöjd med dagens värdiga ceremoni. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
En utnämning till förstesergeant är beviset på steget från manskap till befäl. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

– Alla dessa nya specialistofficerare kommer att i sina olika roller stärka Försvarsmaktens förmåga väsentligt, nu och i framtiden, konstaterar Anders Callert, Försvarsmaktens utbildningschef och dagens examensförrättare. De ska självklart fortsätta att utvecklas i sina respektive professioner, men de kommer att kunna göra nytta med omedelbar verkan, inte minst i handledning och utbildning av soldater, sjömän och rekryter.

Ett slut men också början på något nytt

En tre terminer lång grundläggande specialistofficersutbildning vid olika skolor och centrum i Försvarsmakten är nu till ända. Nu väntar en ny fas i yrkeslivet som yrkesofficerare. De nya specialistofficerarna representerar samtliga försvarsgrenar och ett trettiotal professioner i Försvarsmakten – alltifrån flygledare och olika typer av tekniker till stridsvagnschefer med flera. Framtidstron är stor, liksom lusten att komma igång i sin nya yrkesroll för att bidra till Försvarsmaktens samlade förmåga.
– Det här känns underbart, säger Peter Lundqvist, nybliven specialistofficer med teknisk kompetens.  Det ska bli jättekul att komma tillbaka till mitt förband, Livgardet, med så många professionella kollegor och den gemenskap och trivsel vi har. Jag kommer att gör allt jag kan, med de mekaniker och reservdelar jag har till förfogande, för att se till att mitt förband har så stor tillgänglighet som möjligt på fungerande vapen och fordon. Det blir mitt bidrag för att ge min chef handlingsfrihet att lösa förbandets uppgifter helt enkelt.

Alla bidrar och alla behövs

Blekinge flygflottilj i Ronneby, F 17, kommer att få ett viktigt tillskott i den nyblivna specialistofficeren och fälthållningsledaren Christoffer Foleby. Christoffer brinner för sin yrkesnisch där det gäller att se till att förutsättningarna på flygfältet är de bästa tänkbara för start och landning. Men också för att ta sig an verkligheten, med dess möjligheter och brister, och att handleda och utveckla soldater och rekryter:
– Jag gillar utmaningen att göra det mesta och bästa med det man har, trots att förutsättningarna och förhållandena ibland kan vara tuffa, att använda sin kompetens och att vara påhittig. Jag ser verkligen fram emot att verka som instruktör inom fälthållning. Utan instruktörer får vi inga brukare av vår materiel och våra fordon. Försvarsmakten är ett jättestort pussel där vi alla är viktiga pusselbitar och där vi behöver varandra!

Myra Galli Janson kommer att bidra med ytterligare en pusselbit. Hon är sjömannen som vänder tillbaka till fjärde sjöstridsflottiljen på Berga för att stödja cheferna i flottiljstaben i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten:
– Jag gillar att jobba praktiskt, men blir mer utmanad av mer intellektuellt krävande uppgifter. Det finns ett jobb för alla och det finns möjligheter att jobba med nästan vad som helst. Det är det som är det fina med Försvarsmakten!