Förstärkning av skyddet vid Uppsala garnison

På torsdagsmorgonen var det svårare än vanligt att ta sig in på Uppsala garnison. Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet. Personal från Luftstridsskolan, Blekinge flygflottilj, Livgardet och Helikopterflottiljen deltog.

Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmakten förstärkte tillfälligt kontrollen och bevakningen av skyddsobjektet Uppsala garnison. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

– Vi genomför det här på förekommen anledning, kan man säga. Det har ju förekommit ett antal intrång på våra skyddsobjekt på senare tid. I början på nästa år utökas verksamheten hos oss när flygstaben flyttar hit, så i dag provade vi på att snabbt förstärka bevakningen av Uppsala garnison, säger förbandschefen Robert Nylén.

Förbandschefen vid Luftstridsskolan Robert Nylén. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Uppsala garnison är den flygbas som ligger närmast huvudstaden och en plats där incidentflyget kan operera och har därför mycket högt skyddsvärde.
– Det är också alltid viktigt att genomföra oförberedda övningar mellan olika beredskapsförband för
att träna samverkan, säger Robert Nylén.

Han konstaterar att Försvarsmakten har sett en trend av ökade säkerhetsrapporter kring Försvarsmaktens anläggningar. Det utländska underrättelsehotet mot Sverige är nu en del av normalbilden och bedrivs dagligen, året runt.
– Sen är det naturligtvis så att allt inte handlar om att någon försöker inhämta mot oss utan det kan vara att man struntar i att respektera tillträdesförbudet vid till exempel våra skjutfält, vilket kan vara helt livsfarligt för den som överträder förbudet.

I anslutning till skyddsobjekt finns alltid anslag eller någon annan form av information som anger tillträdesförbud. Och det räcker faktiskt med att man av misstag tagit sig in på ett skyddsobjekt för att man ska kunna göra sig skyldig till brott.

– Försvarsmakten kommer alltid att agera kraftfullt mot överträdelser vid våra skyddsobjekt. Vi har mandat att omhänderta de som gör intrång och överlämna dem till polisen.

Att olovligen befinna sig på eller avbilda skyddsobjekt kan resultera i böter eller fängelse men kan också innebära fara.
– I en skyddsvakts verktygslåda ingår rätten att använda vapen. Därför är det alltid viktigt att hörsamma skyddsvaktens instruktioner, säger Robert Nylén.

Se videoklippet "Snabb förstärkning av Uppsala garnison". Foto: Alexander Gustavsson och Mats Nyström/Försvarsmakten