Trident Juncture bäddar för kommande beredskap

Den stora övningen Trident Juncture går mot sitt slut för de två svenska korvetterna. Efter drygt tre veckor borta förtöjer de nu på fredag i hemmabasen i Karlskrona. Ännu återstår någon dags övning innan övningen fullt kan summeras. Det står dock klart redan nu att Trident Juncture förberett besättningarna på den kommande beredskapen i NRF, Natos snabbinsatsstyrka.

Korvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping kommer på regeringens uppdrag att ingå i Natos snabbinsatsstyrka NRF under 2019. Den stora övningen Trident Juncture 18, där man övar på att möta ett angrepp på Norge, förbereder besättningarna inför beredskapen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Visbykorvetterna HMS Nyköping och HMS Karlstad genomför ytövervakning och skydd av amfibiestyrkor som landstiger under övningen Trident Juncture 2018.
Visbykorvetterna HMS Nyköping och HMS Karlstad genomför ytövervakning och skydd av amfibiestyrkor som landstiger under övningen Trident Juncture 2018. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping tillsammans med det danska fartyget HDMS Esbern Snare och helikoptrar från amfibiefartygen.
HMS Nyköping tillsammans med det danska fartyget HDMS Esbern Snare och helikoptrar från amfibiefartygen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under Trident Juncture (TRJE) utsätts Norge för ett angrepp och Nato kommer till undsättning. Även Sverige deltar genom svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

För besättningarna handlade övningen också om att kontrollera att man kunde ingå i Natos stående fartygsstyrka, SNMG1, som är en del av NRF, Nato Response Force. Mycket av jobbet var redan gjort i och med tidigare samövningar men en del pusselbitar återstod. Samarbetet med de andra nationerna och resultatet för de svenska fartygen blev mycket lyckat under TRJE. Divisionschef Bernt Andersson pekar på tre viktiga anledningar till detta:

— För det första hade vi redan övat tillsammans med de andra fartygen tidigare i somras och då löst många problem. För det andra var det viktigt att vi hade svenska förbindelseofficerare i styrkans stab som förstod de svenska fartygens förutsättningar. Slutligen var det tydligt hur gärna Nato ville ha med oss och ge oss de bästa förutsättningarna.

En portugisisk helikopter landar ombord på HMS Nyköping. Det minsta flygdäcket som piloterna landat på, ombord på ett fartyg.
En portugisisk helikopter landar ombord på HMS Nyköping. Det minsta flygdäcket som piloterna landat på, ombord på ett fartyg. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Besättningarna har slitit

Inledningen på övningen blev tuff vädermässigt. Nordatlanten bjöd på fyra till fem meters vågor vilket prövade besättningarna. Det är ett bra betyg att de svenska fartygen deltog i samtliga övningsmoment trots att man var så mycket mindre än de andra fartygen:

— Oavsett tufft väder och ändrade förutsättningar har besättningarna slitit och levererat bra resultat. Sådant gör en stolt som fartygschef, sammanfattar Thomas Zimmerman på HMS Nyköping.

Beredskap från årsskiftet

Regeringen har beslutat att Sverige, från 2019, ska ställa de två korvetterna i beredskap för två snabbinsatstyrkor, en inom Nato Response Force (NRF) och en inom ett brittisklett initiativ, Joint Expeditionary Force (JEF). Syftet med JEF är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.