Inga förstärkningar av ekonomin

I dag presenterades budgetpropositionen av den sittande övergångsregeringen och Försvarsmakten konstaterar att den inte innehåller några förstärkningar av myndighetens ekonomi för nästa år. En första analys visar istället att det blir 350 miljoner kronor mindre jämfört med vad Försvarsmakten planerat för utifrån tidigare underlag från regeringen.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

– Men sista ordet är inte sagt ännu, eftersom det är en övergångsbudget. Det finns en bred politisk samsyn om vikten av ett starkt och utvecklat försvar. Budgetprocessen fortsätter nu genom riksdagens behandling av propositionen, säger generaldirektör Peter Sandwall.

Efter att ha granskat siffrorna visar det sig att, trots att man räknat med priskompensation för inflation, så är anslaget för förbandsproduktion 350 miljoner kronor mindre än planerat, något som kommer att påverka verksamheten under 2019.

– Det innebär att det blir ytterligare reduceringar än de vi planerat för och som vi tidigare beskrivit - mindre övningsverksamhet, minskad flygtid och gångtid för fordon och fartyg. Det påverkar också materielunderhåll och anskaffningar och berör alla delar av Försvarsmakten, säger Peter Sandwall.

Generaldirektören betonar att propositionen nu ska analyseras i sin helhet, men menar att det är ett risktagande om den militära förmågan är på nedåtgående, inte bara för Sverige utan också för stabiliteten i hela regionen.

För Försvarsmaktens del ges det slutliga beskedet om de ekonomiska ramarna för 2019 i det regleringsbrev som förväntas beslutas i slutet av december.