Fartygstekniker dygnet runt

Northern Coasts 2018

HMS Vinga, ett av Sveriges fem minröjningsfartyg i Koster-klassen, befinner sig mitt i övningen Noco-18 som pågår i finska farvatten. Fartyget bedriver minjakt i tät skärgårdsmiljö med ett överlagt hot från fientliga enheter i området. Att bedriva minjakt under dessa förhållanden kräver framförhållning och flexibilitet hos samtliga funktioner ombord. En av dessa funktioner är den tekniska avdelningen som består av skeppstekniker och systemtekniker. De arbetar ständigt i det tysta med både planerat och uppkommet underhåll samtidigt som de måste vara tillgängliga vid akuta situationer oavsett uppdrag och tidpunkt. Uppgifterna är många, allt från att se till att fartyget går framåt, att lampan är tänd till att vatten finns i kranen.

Felsökning i maskinrummet ombord på HMS Vinga. Foto: Johan Månsson/Försvarsmakten
Samverkan med personal från finska stödfartyget FNS Halli. Foto: Johan Månsson/Försvarsmakten
Sjösättning av ROV-M2, en undervattensfarkost, för identifiering av sonarkontakt. Att vara kranförare är både en välsignelse och en förbannelse, säger Erik Österberg som är motortekniker ombord. Foto: Johan Månsson/Försvarsmakten

Fartyget systemtekniker håller fartygets sensorer, ledningssystem och undervattensfarkoster i topptrim. Dessa är en förutsättning för att kunna bedriva minjakt i komplexa miljöer med en överliggande hotbild.

– Att verka som systemtekniker kräver goda kunskaper och problemlösningsförmåga då tekniska lösningar från 70-tal ska fungera tillsammans med modern teknik, säger Jonas Rydmarker, systemteknisk officer ombord.

En annan av teknikernas uppgifter är att genomföra RAS (Replenishment at sea), då man från ett annat fartyg tar ombord bränsle och andra förnödenheter samt tömmer grå- och svartvattentankar. Det är nödvändigt för att förlänga fartygets uthållighet och förmåga att vara verksam under en längre tid till sjöss. Hittills har HMS Vinga försörjts från två finska enheter, FNS Louhi och Halli, samt det svenska stödfartyget HMS Trossö.

– Det är tur att vi har dem, stödfartygen levererar, säger maskintjänstchef Oskar Aspington.

HMS Vingas undervattenfarkoster sjösätts och tas ombord med hjälp av fartygets däckskran. Det är teknikern ombord som också har uppgiften att vara kranförare, en uppgift som kan vara väl utmanande i dåligt väder när fartyget kränger i vågorna.
De finska novembernätterna har hittills bjudit på totalt mörker i kombination med viss nederbörd. Eftersom fartyget ibland bedriver verksamhet som måste ske dolt, övar besättningen med begränsad belysning på däck vilket kräver vaksamhet och total fokus hos de involverade.