Nya eldledare drillades

Teori blandat med praktiska moment som avslutades med examen i form av granatkastarskjutningar. Efter fyra utbildningsveckor har Försvarsmakten numera tillgång till elva nyexaminerade eldledare som i framtiden kommer arbeta med funktionen indirekt bekämpning.

Visar ett så kallat lysbälte, vilket främst används för att kunna observera eller bekämpa i mörker.
Visar ett så kallat lysbälte, vilket främst används för att kunna observera eller bekämpa i mörker.
Visar ett så kallat lysbälte, vilket främst används för att kunna observera eller bekämpa i mörker. Foto: Emil Åsberg/Försvarsmakten
Eleverna fick testa på att lösa uppgifter med hjälp av simulatorer. Nästa steg var att ta kunskaperna vidare ut i verklig miljö.
Efter flera teoripass fick eleverna testa på att lösa uppgifter med hjälp av simulatorer. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Niklas Kennerfalk arbetar till vardags på eldledningspluton på Artilleriregementet agerade gruppchef under just detta scenario.
Från teori och simulatorer till verklig miljö. Närmst i bild syns Artilleriregementets Niklas Kennerfalk som under just detta scenario agerade gruppchef. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Patrik Hermansson på Artilleriets stridsskola var lärare på utbildningen.
Patrik Hermansson på Artilleriets stridsskola var lärare på utbildningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Olle Sandell är på besök i Boden. Han arbetar i normala fall på Skaraborgs regemente, P4. 
– Jag är nöjd med kursen. Det var ett tag sedan jag var med och sköt skarpt med artilleri så det var verkligen något jag såg fram emot.
Olle Sandell är på besök i Boden. Han arbetar i normala fall på Skaraborgs regemente, P 4. Olle går utbildning mot att bli specialistofficer där grundkurs eldledningstjänst är en del av själva utbildningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Riktaren ställer in anbefalld bäring och elevation på riktinstrumentet innan pjäsen inriktas.
Riktaren ställer in anbefalld bäring och elevation på riktinstrumentet innan pjäsen inriktas. Foto: Emil Åsberg/Försvarsmakten
På pjäspresentationsenheten (PPE) skickas meddelanden mellan pjäs och batteriplats, exempelvis hur pjäsen ska rikta, typ av ammunition och antal skott som ska skjutas.
På pjäspresentationsenheten (PPE) skickas meddelanden mellan pjäs och batteriplats, exempelvis hur pjäsen ska rikta, typ av ammunition och antal skott som ska skjutas. Foto: Emil Åsberg/Försvarsmakten
Signalisten på eldledningsgruppen fyller i ett format för eldsignalering. Det innehåller bland annat information om målets positions samt vilken ammunition som ska skjutas.
Signalisten på eldledningsgruppen fyller i ett format för eldsignalering. Det innehåller bland annat information om målets positions samt vilken ammunition som ska skjutas. Foto: Emil Åsberg/Försvarsmakten
Rökgranater kan bland annat användas för att avskärma en motståndare, vilket betyder att man hindrar denne från att observera vår verksamhet.
Rökgranater kan bland annat användas för att avskärma en motståndare, vilket betyder att man hindrar denne från att observera vår verksamhet. Foto: Emil Åsberg/Försvarsmakten

Artilleriets uppgift är att skjuta indirekt eld vilket innebär att pjäserna inte ser sitt mål när de skjuter. Därför behövs en sensorenhet som meddelar positionen för granaternas nedslagsplats.
Det arbetet faller till eldledarna som beroende på förbandstyp antingen innästlar bakom fiendens linjer för att kunna observera fientliga styrkor, alternativt understödjer ett manöverförband med indirekt eld.
Som funktionsansvariga för funktionen indirekt eld är en av Artilleriregementets uppgifter att genomföra utbildning av nya eldledare.

Eleverna kom från olika förband runt om i landet för att gå utbildningen som benämns grundkurs eldledningstjänst. Samtliga elva elever med olika kunskapsnivåer och förutsättningar.
Kursen i sig genomförs en gång per år och syftar till att lära ut grunderna i hur man leder in eld. Utbildningen ges i huvudsak till de som väntas gå mot att bli eldledningsgruppchefer men även till de som tidigare inte jobbat med indirekt bekämpning och är tänkta att arbeta med bekämpningsledning inom stab.


Teori blev verklighet

De första två veckorna innebar teori. De teoretiska kunskaperna omvandlades sedan till praktiska moment i form av övningar i en simulator som med andra ord simulerade sanna scenarion.
Från simulatorn övergick kursen till att eleverna i verklig miljö utsattes för olika moment som de med olika förutsättningar skulle lösa ut med den kunskap de fått från teorin.
– Vi har bland annat tittat närmre på reglementskunskap, hur vi ska skjuta med artilleri och granatkastare och så har vi gått igenom den materiel som eldledningsgrupperna använder sig utav, förklarar Patrik Hermansson från Artilleriets stridsskola som är lärare på kursen.

Niklas Kennerfalk arbetar till vardags på eldledningspluton på Artilleriregementet och är en av de som har gått utbildningen.
– Det har varit en väldigt bra kurs. Vi har lärt oss mycket på kort tid.

En annan som har fått sina kunskaper uppdaterade inom området är Olle Sandell som jobbar på Skaraborgs regemente P 4, men i detta nu går mot att bli specialistofficer där grundkurs eldledningstjänst är en del av själva utbildningen.
– Jag är nöjd med kursen. Det var ett tag sedan jag var med och sköt skarpt med artilleri så det var verkligen något jag såg fram emot.

 

Granatkastarskjutning som avslutning

Under helgen avslutades kursen med flera skarpskjutningar.
En granatkastarpluton med hemvärnssoldater från Norrbottensgruppen effektuerade skjutningarna och två eldledningsgruppergrupper ur hemvärnet gjorde eleverna sällskap under skjutningarna.

– Samarbetet mellan Artilleriets stridsskola och hemvärnet är viktigt under kurserna då förbandens utbildningsrytm inte riktigt taktar med våra kurser. Vårt samarbete fungerar bra både inom eldledningstjänst och pjästjänst, ett samarbete både vi och hemvärnet ser stor vinning i, avslutarPatrik Hermansson.