Blågrön samverkan i skärgården

I krig utgör skärgården ett viktigt skydd för de marina stridsfartygen. Där är de svårare att upptäcka än fritt till sjöss. Men detta skydd kräver också att egna markförband kan hjälpa till med att skydda fartygen mot eventuell fientlig trupp som finns där. Just detta samarbete övades i helgen mellan 36:e hemvärnsbataljon och HMS Vinga ur Tredje sjöstridsflottiljen.

Vården av de skadade lämnas över från fartyget till hemvärnets sjukvårdare. Vilken vård har givits och vilken är bedömningen?
Vården av de skadade lämnas över från fartyget till hemvärnets sjukvårdare. Vilken vård har givits och vilken är bedömningen? Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Vinga minsöker i en viktig led när hon får behov av att komplettera ammunitionen.
HMS Vinga minsöker i en viktig led när hon får behov av att komplettera ammunitionen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Hur reagerar pupillen på den medvetslösa personen?
Hur reagerar pupillen på den medvetslösa personen? Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En av utkikarna på fartyget spanar efter hot in mot land.
En av utkikarna på fartyget spanar efter hot in mot land. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Brännskador gör ont. Att de skadade uppträder verklighetstroget är avgörande för att övningen ska bli realistisk.
Brännskador gör ont. Att de skadade uppträder verklighetstroget är avgörande för att övningen ska bli realistisk. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Minröjningsfartyget HMS Vinga ligger och minsöker i en viktig farled. Sedan en tid tillbaka bevakas området av en hemvärnsbataljon som bland annat placerat ut skarpskyttar och patrullerar öarna med hundar. Fartyget behöver fylla på ammunition till sin 40 millimeters kanon och en transport är på väg som även den skyddas av ett kompani ur 36:e hemvärnsbataljonen. 

Ammunitionen lastas ombord.
Ammunitionen lastas ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Sjukvårdskedjan testas

På väg in mot kaj skadas två personer ombord och fartygets sjukvårdare gör ett första omhändertagande. Skadorna är så allvarliga att de måste avtransporteras via hemvärnsbataljonen till civil sjukvård. När HMS Vinga förtöjer står sjukvårdare redan och väntar. Överlämningen och rapporteringen om vilka skadorna är går snabbt och inom några minuter är de skadade iväg.

ammunitionskomplettering på riktigt

Den skyddade transporten med ammunition anländer med lastbil, som backar ut på kajen. snabbt hjälps besättningen åt att lasta ombord granaterna. Behovet är verkligt och inte bara en övning. HMS Vinga behöver ammunitionen till den stora övningen Northern Coasts som börjar i Finland nästa vecka.

Nöjda deltagare

Efter att ammunitionen lastats ombord avslutas samövningen. Besättningen på Vinga får möjlighet att lyssna på hur hemvärnsbataljonen jobbar och hemvärnspersonalen får besöka fartyget. På så sätt lär man av varandra och får en förståelse för varandras förutsättningar.

Fartygschef Johan Månsson och ställföreträdande kompanichefen Torleif Månsson samverkar om skyddet av fartyget.
Fartygschef Johan Månsson och ställföreträdande kompanichefen Torleif Månsson samverkar om skyddet av fartyget. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

— I krig är vi helt beroende av den här typen av stöd, både med att skydda oss från landsidan men också för att kunna få ut ammunition, drivmedel och annat som vi behöver, säger Johan Månsson som är fartygschef på HMS Vinga.

En annan som var nöjd med samövningen var Torleif Månsson, som är ställföreträdande chef på 361.hemvärnsinsatskompaniet.

— Det är både kul och givande att öva samverkan med ett fartyg på det här sättet. Oftast när vi övar den här typen av bevakning finns inget riktigt fartyg utan en stridsbåt spelar det. Här kunde jag som samverkansbefäl prata med fartygschefen och exempelvis komma överens om hur våra  vapen och fartygets skulle användas på bästa sätt om vi skulle bli angripna medan vi ligger till kaj. Erfarenheter som är ovärderliga i ett skarpt läge, avslutar Torleif.