Militära transporter genom Sverige till storövning i Norge

Övningen Trident Juncture i Norge börjar den 25 oktober. Men redan i september kommer militära förband som ska delta i övningen att synas i Sverige.

1913 stridsvagnskomp från i19 boden anländer till Uppsala.
1913 stridsvagnskomp från i19 boden anländer till Uppsala.
Militära transporter genom Sverige kommer att ske innan och efter storövningen Trident Juncture i Norge. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Under Auroras 14:e dag får 2:a brigaden ännu en gång order om förflyttning. Denna gång från norra till södra sidan av Mälaren. Transporten gick över E18 ut till Södertälje för att åka vidare över en broförbindelse som Ingenjörbataljonen skapat. 

 För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Militära transporter genom Sverige kommer att ske innan och efter storövningen Trident Juncture i Norge. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och USA kommer att transportera både materiel och personal genom Sverige. Främst kommer transporterna att anlända till Sverige via Öresundsbron men också via exempelvis hamnen i Umeå och flygplatsen i Luleå.

Transporterna sker under en lång period. Dels nu i september innan övningen men också ända in i november efter att övningen avslutats. Den ökade militära närvaron i Sverige kan komma att påverka den civila trafiken, information om exempelvis köbildningar kommer att spridas via Sveriges Radios trafikredaktion.

Inför övningen kommer också svenska, finska och amerikanska förband att öva på svensk mark.

I övningen Trident Juncture angrips Norge av ett främmande land och Nato samt deras samarbetspartners kommer till Norges undsättning. När övningen börjar kommer Sverige ha kvalificerade förband på plats från samtliga stridskrafter.

Det svenska deltagandet bygger på Lissabon-föredraget som innebär att Sverige inte kommer att vara passiva om ett angrepp drabbar ett annat EU-land eller nordiskt land. Därför deltar Sverige i övningen och det är också ett sätt att utveckla förmågan att ge stöd och att delta i gemensamma insatser med Nato.