Militära transporter genom Sverige till storövning i Norge

Övningen Trident Juncture i Norge börjar den 25 oktober. Men redan i september kommer militära förband som ska delta i övningen att synas i Sverige.

Militära transporter genom Sverige kommer att ske innan och efter storövningen Trident Juncture i Norge. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Militära transporter genom Sverige kommer att ske innan och efter storövningen Trident Juncture i Norge. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och USA kommer att transportera både materiel och personal genom Sverige. Främst kommer transporterna att anlända till Sverige via Öresundsbron men också via exempelvis hamnen i Umeå och flygplatsen i Luleå.

Transporterna sker under en lång period. Dels nu i september innan övningen men också ända in i november efter att övningen avslutats. Den ökade militära närvaron i Sverige kan komma att påverka den civila trafiken, information om exempelvis köbildningar kommer att spridas via Sveriges Radios trafikredaktion.

Inför övningen kommer också svenska, finska och amerikanska förband att öva på svensk mark.

I övningen Trident Juncture angrips Norge av ett främmande land och Nato samt deras samarbetspartners kommer till Norges undsättning. När övningen börjar kommer Sverige ha kvalificerade förband på plats från samtliga stridskrafter.

Det svenska deltagandet bygger på Lissabon-föredraget som innebär att Sverige inte kommer att vara passiva om ett angrepp drabbar ett annat EU-land eller nordiskt land. Därför deltar Sverige i övningen och det är också ett sätt att utveckla förmågan att ge stöd och att delta i gemensamma insatser med Nato.