Pedagogisk utmaning viktig för blivande officerare

Instruktörsrollen är vital för officeren, och i botten ligger många timmar av pedagogiska utbildningar och tillämpning av dessa. Kadetterna på anpassade reservofficersutbildningen (AROK) har under terminen hållit skjutpass för varandra, i syfte att bli skjutledare.

Kadetterna på anpassade reservofficersutbildningen (AROK) håller skjutpass för varandra. Foto: Jules Attar/Försvarsmakten
Lättillgängligt placerade magasin till Ak 5:an. Foto: Jules Attar/Försvarsmakten
Kadetterna Pontus Petersson och Christoffer Rikberg går den anpassade reservofficersutbildningen (AROU). Foto: Jules Attar/Försvarsmakten

Att kunna möta oväntade händelser som mer eller mindre tid än vad man planerat för är ett exempel på utmaningar kadetterna ställs inför.
– Jag planerade ett skjutpass och förövade. Då var det lättare att få en uppfattning om vad som tog tid. Jag planerade om en del för att allt skulle gå smidigare och flyta på bättre.

Kadett Pontus Petersson från Göteborg uppskattade skjutledarutbildningen.

– Jag förvånades över ur mycket tid jag kunde lägga på att skriva en bra övningsplan och hur mycket detaljer det fanns att fila på. Samtidigt blev jag positivt överraskad över hur naturligt det kändes att hålla passet med trupp.

Vilka egenskaper uppskattade du som värnpliktig hos en skjutledare?

– Att lära sig använda vapen kan upplevas som obekvämt för den ovane. En bra skjutledare kan med rätt kommandon i tid och rum skapa en lugn och säker lärandemiljö. Under min värnplikt hade vi just detta. Det ledde till att soldaterna kunna uppnå en god kompetens på sina vapensystem på ett säkert sätt, avslutar kadett Pontus Petersson.