Reservdelar till Malistyrkan fälldes från flygplan

Natten mellan söndag och måndag tog nuvarande styrka i Mali emot reservdelar som fälldes från ett militärt transportflygplan. Det är den största flygplansfällningen svenska malistyrkan tagit emot via direktflyg från Sverige.

Arkivbild från tidigare fällning av materiel i Karlsborg. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Omkring 20 kollin med en sammanlagd vikt på 9,5 ton med reservdelar fälldes ut från ett militärt transportflygplan, C-17, och landade i området kring Timbuktu flygplats för några dagar sedan.

– Det var intressant att se och kul att få vara med om detta. Vi har också dragit en del lärdomar som får förtydligas i en utvärdering, säger Alice Egger, Joint service support Movement control, som var på flygplatsen när godset fälldes.

Godset var packeterat för att klara fallet och utrustat med fallskärmar för att dämpa nedslaget. Levereransen gick på några sekunder men själva förberedelserna krävde många timmar av planering och koordinering. Luftrumsbeställningen gjordes i Frankrike, flyget tillhör Heavy Airlift Wing, HAW, som är ett multinationellt samarbete för militära transportflyg och totalt var omkring 50 personer engagerade i planeringen och förberedelserna inför fällningen. För att leveransen skulle bli verklighet krävdes även en omfattande FN-administration.

– Ett välfungerande samarbete med HAW och sektor väst gjorde detta möjligt, särskilt när tidsförhållandena var så pass snäva, säger Johan, Air liaison officer på nuvarande Malistyrka.

Det är brist på godstransporter till Timbuktu, vilket har medfört att det är svårt att få reservdelar och materiel till styrkan som är på plats just nu, Mali 08. Anledningen till att reservdelarna nu kunde levereras med C-17 var att HAW såg en möjlighet och ett tidsfönster för fällningen att äga rum.

– Det är ett välbehövligt tillskott för att kunna fortsätta den operativa verksamheten, säger Johan.