Viktiga förberedelser inför inryck

Snart dags för blivande rekryter att rycka in på Skaraborgs regemente, P 4.

Hur ser en vanlig dag ut när jag har ryckt in? Kan jag förbereda mig på något sätt och hur kan jag fortsätta i Försvarsmakten efter utbildningen? Det är många som har frågor inför sin kommande militära grundutbildning. För dem som under sommaren rycker in på Skaraborgs regemente, P 4, anordnas två informationshelger där de bland annat kan få svar på sina frågor.

Vad är det för materiel som jag kommer att bära under utbildningen? Många har frågor och för de som rycker in på Skaraborgs regemente, P 4, erbjuds två separata informationshelger. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Omställningen kommer att vara stor och mycket kommer att vara nytt för rekryterna. Men samhörigheten och gemenskapen som man får med sig är svår att hitta någon annanstans. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Jenny Landberg, kompanichef på Lifkompaniet, där rekryterna kommer att spendera sina första tre månader, menar att rekryterna måste förbereda sig inför inryck Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under sommaren rycker drygt 300 nya rekryter in på Skaraborgs regemente, P 4,  och för de flesta är det en helt ny vardag som väntar. För att göra det enklare vid inryck och ge de blivande rekryterna en bättre bild av vad som väntar har regementet bjudit in till två separata informationshelger, en för varje inryck. Den första genomförs nu till helgen och den andra är vecka 33.

– Det handlar främst om att förbereda rekryterna inför inryck och besvara alla deras frågor. Utbildningen kommer att vara en stor omställning från det man är van vid, både fysiskt och mentalt, säger Jenny Landberg, kompanichef på Lifkompaniet, där rekryterna kommer att spendera sina första tre månader.

Stor omställning för alla

Rekryterna som rycker in till P 4 kommer att, precis som alla andra i landet, genomföra en grundläggande soldatutbildning under tre månader. Ingen dag kommer att vara den andra lik och huvudfokus under de första månaderna kommer att vara vapentjänst, strid och sjukvård. Därefter övergår det till en befattningsutbildning där fokus övergår till att vara specifikt riktad mot den tjänst man blivit antagen på.

– Utbildningen kommer succesivt att stegra i svårhetsgrad. Rekryterna kommer hela tiden att ingå i en grupp och det kommer vara långa och utvecklande arbetsdagar. Därför är det viktigt att man bland annat förbereder vänner och familj att man inte kommer vara anträffbar lika ofta som tidigare.

Många vägar att gå

Jenny genomförde själv värnpliktsutbildning under 15 månader på P 4 år 1999 och valde därefter att fortsätta sin resa inom Försvarsmakten. Hon genomförde den treåriga officersutbildningen och har sedan dess arbetat som instruktör, plutonchef, kompanichef samt stabsofficer på P 4. Hon har jobbat med både värnpliktiga och kontinuerligt anställda soldater och menar att oavsett vilken befattning man har så är det viktigt att man tränar upp och bibehåller en hög fysisk förmåga.

– Belastningsskador är en utmaning, både under utbildningen och när man tjänstgör, och därför är det viktigt att man bygger muskler och kondition så gott det går, både innan och under tiden som man är här. Är man ovan är några bra tips att man börjar gå med träningskor och bär på en ryggsäck samt att man kan använda Försvarsmaktens träningsapp, FMTK.

Här kan du som rycker in på Skaraborgs regemente, P 4, få svar på många av dina frågor och här har Försvarsmakten sammanställt frågor och svar från blivande rekryter. Under de sista veckorna gäller det nu att förbereda sig på en utmanande och spännande tid i gröna kläder.

– Den samhörighet och gemenskap som man upplever tillsammans med sina kamrater under de kommande månaderna är något som man bär med sig långt efter avslutad tjänstgöring. Se därför till att ta tillvara på utbildningen och använd alla tillfällen du får för att utveckla dig själv och din grupp, avslutar Jenny.